Recykling w stylu Johnson Controls

19 grudnia 2011, 12:36

Koncern Johnson Controls w odpowiedzialny sposób uczestniczy w cyklu życia dostarczanych akumulatorów, począwszy od ich wyprodukowania aż do momentu poddania ich recyklingowi.

Dzięki aktywnemu, proekologicznemu podejściu przyczyniamy się do tak istotnej we współczesnych czasach ochrony środowiska naturalnego.

RECYKLING
To odzysk odpadów, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

Zasadą działania recyklingu jest maksymalne wykorzystanie tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie. Chronione są w ten sposób nieodnawialne lub trudno odnawialne źródła surowców, a jednocześnie ograniczona jest produkcja kolejnych odpadów, które musiałyby być gdzieś składowane lub utylizowane. Recykling to inny sposób patrzenia na odpady wymuszający większe zaangażowania, zmiany technologii przemysłowych oraz sposobów postępowania i zachowań konsumentów. Odzyskiwanie surowców z odpadów jest tak istotne z uwagi na ograniczanie zapotrzebowania na nowe surowce, co jest niezmiernie ważne z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

USTAWA
W dniu 24 kwietnia 2009 roku uchwalona została ustawa o akumulatorach i bateriach, regulująca prawa i obowiązki wszystkich podmiotów rynku: począwszy od wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory producentów i importerów, poprzez sprzedawców, na użytkownikach kończąc. Ustawa określa także wymagania oraz zasady dotyczące wprowadzenia nowych akumulatorów na rynek , jak i zbiórki i recyklingu zużytych akumulatorów i baterii.

Producenci wszystkich typów akumulatorów i baterii są zobligowani do przejęcia odpowiedzialności za swoje produkty. Zabronione jest ich niekontrolowane, nieprawidłowe i szkodliwe dla środowiska pozbywanie się. Akumulatory muszą być we właściwy sposób zbierane, przetwarzane i poddawane utylizacji. Większa ilość akumulatorów poddawanych recyklingowi i określony przepisami prawa stopień odzysku przyczyni się bezpośrednio do zmniejszenia ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery.
 
Ustawa określa także obowiązki użytkownika końcowego akumulatora , któremu nie wolno „po prostu” wyrzucić zużytego akumulatora. Akumulatory zawierają ołów (pierwiastek trujący i właściwie „niezniszczalny”, jego związki mają negatywny wpływ na stan zdrowia organizmów żywych, na rozwój roślin i procesy zachodzące w środowisku wodnym) a także szereg szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych jak kwas siarkowy, a ich obudowy wykonane są z tworzyw sztucznych. Dlatego każdy użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu, podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych akumulatorów, zbierającemu zużyte akumulatory, prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych akumulatorów lub wprowadzającemu akumulatory na rynek.

Ponadto użytkownik końcowy przy zakupie nowego akumulatora jest zobowiązany oddać zużyty akumulator sprzedawcy detalicznemu w miejscu zakupu. Jeżeli tego nie uczyni, musi zapłacić tzw. opłatę depozytową, która w przypadku akumulatorów samochodowych wynosi 30 zł.

 


Korzyści z wprowadzenia ustawy:
– Większa odpowiedzialność producentów za swoje produkty
– Rosnąca ilość akumulatorów poddawanych recyklingowi
– Redukcja ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery
– Centralny rejestr podmiotów wprowadzających i przetwarzających baterie i akumulatory
– Ochrona środowiska i jego naturalnych zasobów

Koncern Johnson Controls prowadząc szeroko zakrojony program recyklingu akumulatorów od lat zaangażowany jest w ochronę środowiska i jego zasobów naturalnych,. Recykling akumulatorów zamyka cykl życia produktu i gwarantuje, że ołów z zużytych akumulatorów jest wykorzystywany prawie w 100% do produkcji nowych.

Cykl życia akumulatora

Nasz program zbiórki złomu akumulatorowego został opracowany w oparciu o proste i czytelne zasady. Chcielibyśmy przybliżyć ten temat i zachęcić do aktywnego uczestnictwa w ochronie środowiska naturalnego.

Naszym celem jest, by możliwie jak największa liczba akumulatorów wprowadzonych na rynek w odpowiednim czasie trafiła do naszych zakładów przerobu złomu akumulatorowego i została poddana recyklingowi. W tym celu we współpracy z naszym partnerem – firmą CCR specjalizującą się w zarządzaniu systemami zbiórki m.in. zużytych akumulatorów odbieramy od naszych dystrybutorów wszelkiego rodzaju akumulatory kwasowo-ołowiowe. Możliwy jest zwrot dowolnej liczby akumulatorów, gdyż chcemy by ich możliwie jak największa ilość została poddana recyclingowi. Dystrybutorzy zostają wyposażeni w specjalistyczne pojemniki typu PALOX, gdzie składują zużyte akumulatory. Za pomocą Internetu, faksu lub e-maila zgłaszają zlecenie odbioru akumulatorów w dogodnym dla nich terminie. Przy odbiorze zużyte akumulatory są ważone i zabierane, a także wystawiane odpowiednie dokumenty przekazania odpadu, zgodnie z ustawą niezbędne do prowadzenia prawidłowej ewidencji obrotu akumulatorami.

Składowanie zużytych akumulatorów w specjalnym pojemniku – PALOX

– dostarczamy specjalistyczne pojemniki typu PALOX,
– zapewniamy obsługę logistyczną,
– oferujemy czytelny i prosty system rozliczeniowy,
– udostępniamy monitorowanie przez internet przebiegu całego procesu zbiórki złomu,
– odbieramy złom w punktach sprzedaży detalicznej,
– działamy zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem,wystawiamy dokumenty niezbędne do prowadzenia ewidencji obrotu akumulatorami

Biorąc pod uwagę, że firma Johnson Controls jest największym producentem akumulatorów rozruchowych na świecie nasz wkład w proces recyklingu ma niebagatelne znaczenie dla środowiska. Zapewnienie przyjaznych dla środowiska procesów utylizacji i recyklingu akumulatorów w dniu dzisiejszym i w przyszłości jest priorytetem naszego działania.

TWOJE POSTĘPOWANIE MA OGROMNE ZNACZENIE

Ogromna ilość niebezpiecznych dla środowiska akumulatorów kończy swój żywot na śmietniku. Fakt ten często wynika z niewiedzy na temat prawidłowego postępowania z odpadami oraz braku świadomości o szkodliwości zużytych akumulatorów.

Traktując wszystkie baterie i akumulatory jako odpady niebezpieczne uchronimy siebie, środowisko naturalne i jego zasoby naturalne przed ogromnymi zniszczeniami.

Pamiętajmy, że aktywne uczestnictwo w projekcie zbiórki złomu akumulatorowego poprzez oddawanie zużytych akumulatorów do recyclingu nie tylko dbamy o środowisko naturalne i przyszłość kolejnych pokoleń, lecz także mamy wpływ na ograniczenie kosztów związanych z produkcją nowych akumulatorów.

Przygotowała firma Johnson Controls

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!