Linia diagnostyczna CERTUS z układem podnoszenia rolek

18 lutego 2021, 11:55

Rozwój linii diagnostycznej CERTUS pozwolił stworzyć nowe wersje urządzeń. Jedną z nich jest podnoszony zestaw rolkowy, który umożliwia badanie sił hamujących w naczepach. Projekt nowych urządzeń został częściowo sfinansowany przez Unię Europejską.

Nowe urządzenia diagnostyczne CERTUS to wynik prac badawczych prowadzonych od kilku lat w Centrum Badawczo-Rozwojowym WSOP w Knurowie.

– Linie diagnostyczne CERTUS wzbogaciły się o cały szereg nowych urządzeń rolkowych i tym samym oferują na polskim rynku najbardziej kompleksowe możliwości oceny skuteczności hamowania. Są to w całości autorskie maszyny skonstruowane przez specjalistów naszej firmy, które pozwalają nie tylko badać dużo szerszy wachlarz pojazdów niż dotychczas, ale także umożliwiają zastosowanie linii diagnostycznej CERTUS w nowych, do tej pory niedostępnych konfiguracjach – podkreślił Jarosław Cichoń, prezes zarządu WSOP.

Nowe urządzenia CERTUS odpowiadają na zmieniające się potrzeby rynku i klientów. Jedną z takich potrzeb jest skuteczne badanie sił hamujących w naczepach realizowane przy pomocy podnoszonego zestawu rolkowego.

Uniwersalne urządzenie rolkowe CRB13 – wersja z podnoszonym zestawem rolkowym

W badaniach na stanowiskach rolkowych pojazdów wieloosiowych, szczególnie naczep bez ładunku, pojawia się problem zbyt małych nacisków osi, co prowadzi do osiągania niewielkich sił hamujących i w konsekwencji zbyt niskich wartości współczynnika skuteczności hamowania (WSH). W takiej sytuacji obciąża się naczepę ładunkiem lub stosuje hydrauliczny dociążacz osi. Obie te możliwości są jednak czaso- i pracochłonne. Najwygodniejszym rozwiązaniem tego problemu jest skorzystanie z opcji podnoszenia rolek, gdyż nie wymaga żadnych prac przygotowawczych przy naczepie. Ciężar naczepy – który w czasie jazdy rozkłada się na naciski dwóch lub trzech osi – jest w czasie pomiaru przenoszony tylko przez jedną oś. Powoduje to jej dociążenie i uzyskanie wyższych sił hamujących, a co za tym idzie także wyższego WSH.

W kontekście spodziewanego wprowadzenia obowiązku archiwizowania wyników pomiarów na urządzeniach do kontroli hamulców, dociążenie badanej osi może okazać się konieczne dla uzyskania pozytywnego wyniku badania technicznego. Dociążenie osi poprzez jej uniesienie jest rozwiązaniem bezpiecznym dla naczepy, gdyż nie wymaga żmudnego zapinania pasów dociążacza do ramy i powtarzania tych czynności dla każdej osi. Przez to także badanie jest znacznie mniej czasochłonne niż badanie z użyciem klasycznego dociążacza osi.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!