Wzrost obrotów MAN SE w 2011 r.

17 lutego 2012, 15:06

MAN SE zamknął rok finansowy 2011 ze wzrostem obrotów o 12 proc., osiągając poziom 16,5 mld €. Wynik operacyjny został poprawiony w stosunku do roku poprzedniego o 43 proc. do poziomu 1,5 mld €, a rentowność ze sprzedaży zwiększyła się z 7,1 proc. do 9 proc. W roku 2012 zarząd przedsiębiorstwa przygotowuje się na wyhamowaną koniunkturę światową.

Ciężarówki MAN– „Rok 2011 był dla Grupy MAN bardzo dobrym rokiem. Mimo nadal istniejącej niepewności, przede wszystkim na rynkach finansowych, udało nam się ponownie wyraźnie poprawić dobre wyniki uzyskane w poprzednim roku” – mówił dr Georg Pachta-Reyhofen, prezes zarządu MAN SE.

MAN Truck & Bus i MAN Latin America odnotowały wzrost obrotów o 19 proc. do poziomu 12,6 mld €. Łącznie MAN sprzedał 155 520 pojazdów ciężarowych i autobusów. Rentowność ze sprzedaży wyniosła 7,7 proc.

Koncern poprawił pozycję na europejskim rynku pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 6 ton, uzyskując 18-procentowy udział na rynku. MAN jest liderem na rynkach: austriackim, polskim, rumuńskim i chorwackim. Drugie miejsce zajmuje m.in. na rynku niemieckim, duńskim, czeskim i węgierskim.

W dziedzinie autobusów o DMC ponad 8 ton MAN Truck & Bus również odnotował wzrost. Prawie 14 proc. wszystkich nowo zarejestrowanych w 2011 roku autobusów w Europie to autobusy MAN i NEOPLAN. W 2011 roku MAN Truck & Bus dostarczył do swoich klientów łącznie 83 418 pojazdów ciężarowych i autobusów, o 38 proc. więcej niż rok wcześniej.

– „W Europie liczymy się ze stabilnymi wynikami w dziedzinie pojazdów użytkowych, mniej więcej na poziomie 2011 roku. Natomiast w Brazylii sprzedaż się zmniejszy. Ogólnie obroty w sektorze pojazdów użytkowych nieznacznie się zmniejszą, prawdopodobnie o 5 proc. W dziedzinie napędów spodziewamy się natomiast wzrostu obrotów o około 5 proc. Z tego powodu dla całej grupy liczymy się z ogólnie nieznacznym spadkiem przychodów. Rentowność sprzedaży osiągnie prawdopodobnie średnią wartość rentowności docelowej rzędu 8,5  proc. Ocena ta sprawdzi się pod warunkiem, że politykom uda się uspokoić rynki finansowe i tym samym zapobiec istotnemu przeniesieniu się niepokojów w sferę realnej gospodarki” – powiedział Frank H. Lutz, członek zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe w MAN SE.


W Brazylii w tym roku wchodzi w życie norma emisji spalin  Euro V dla nowo rejestrowanych pojazdów użytkowych. Z tego powodu MAN Latin America będzie po raz pierwszy montował w swoich pojazdach silniki swojej europejskiej spółki siostrzanej MAN Truck & Bus. Marka MAN od 2012 roku obecna będzie także na rynku brazylijskim. Wprowadzenie typoszeregu MAN TGX w segmencie pojazdów ciężarowych z silnikami o mocy ponad 400 KM, w którym MAN Latin America do tej pory nie miał swoich produktów, stwarza nowe szanse rozwoju ekonomicznego.

Wskaźniki MAN SE (IFRS) w mln € 2011 2010 Zmiana w %
Otrzymane zamówienia 17145 15072 14
Przychody 16472 14675 12
Portfel zamówień ¹ 6640 7025 -5
Pracownicy (liczba) ¹ ² 52542 14669 10
Rachunek zysków i strat     Zmiana w mln €
Wynik z działalności operacyjnej 1483 1035 448
Wynik brutto (EBT) 1122 1125 -3
Wynik netto po opodatkowaniu 247 722 -475
Zyskowność sprzedaży ROS w % 9 7,1 1,9 pkt
Wskaźnik rentowności zaangażowanego kapitału ROCE w % 24,4 17,4 7,0 pkt
Bilans      
Suma bilansowa 18670 17431 1239
Kapitał własny 5590 5990 -400
Udział kapitału własnego 29,9 34,4 -4,5 pkt
Zadłużenie netto -2212 -1778 -434
Środki płynne 957 1057 -100
Cashflow      
Przepływy pieniężne (cash flow) w działalności operacyjnej 518 1427 -909
Przepływy pieniężne (cash flow) w działalności inwestycyjnej -637 -374 -263
Wolne przepływy pieniężne (free cash flow) -119 1053 -1172
Akcje     Zmiana w €
Wynik przypadający na jedną akcję z kontynuowanych zakresów działalności w € 4,62 5,3 -0,68
Dywidenda przypadająca na jedną akcję w € ³ 2,3 2 0,3

¹ – Wartość na dzień wyceny 31 grudnia 2011 w porównaniu z 31 grudnia 2010 roku
² – Włącznie w pracownikami wypożyczonymi
³ – 2011: proponowana dywidenda

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!