UPS kupi TNT Express

13 kwietnia 2012, 14:48

United Parcel Service zapłaci około 5,16 mld euro za akcje TNT Express. Po przejęciu TNT Express zwiększą się możliwości oferowania rozwiązań logistycznych przez UPS w Europie. Klienci TNT Express skorzystają zaś z lepszego dostępu do rynku północnoamerykańskiego, a UPS poprawi swoją pozycję na szybko rozwijających się rynkach w takich regionach, jak Azja-Pacyfik i Ameryka Łacińska.

Połączenie UPS i TNT ExpressUPS szacuje, że transakcja pozwoli uzyskiwać corocznie kwotę na poziomie 400 do 550 mln euro dzięki synergii kosztów (przed opodatkowaniem) w okresie do końca czwartego roku od zamknięcia transakcji. Skumulowane koszty działań związanych z realizacją tych synergii, przed opodatkowaniem, wyniosą 1 mld euro w ciągu czteroletniego okresu integracji. Roczne przychody połączonych firm wyniosą ponad 45 mld euro.

– „Dzięki połączeniu zarówno UPS, jak i TNT Express znacząco zwiększą swoje możliwości w zakresie zaspokajania złożonych globalnych potrzeb logistycznych klientów obu połączonych firm. Większe możliwości i większy, globalny zasięg działania pozwoli na wspieranie rozwoju i globalizacji działalności firm naszych klientów. Jednocześnie transakcja otwiera przed nami możliwości dalszego rozwoju w przyszłości, co przyniesie korzyści naszym pracownikom i akcjonariuszom” – stwierdził Scott Davis, prezes zarządu UPS.

– „To połączenie w znaczący sposób zwiększy możliwości dwóch silnych firm. Jestem przekonana, że działając razem staniemy się preferowanym dostawcą usług i pracodawcą na rynku przesyłek ekspresowych. Nasza połączona oferta usługowa przyniesie klientom znaczne korzyści. Mówię moim 77 000 kolegów, że połączenie otworzy wyjątkowe możliwości rozwoju i wzrostu, w którym możemy uczestniczyć” – stwierdziła Marie-Christine Lombard, prezes zarządu TNT Express.

Pracownicy TNT Express zostaną odpowiednio potraktowani po przejęciu przez UPS. Wszystkie prawa pracowników, warunki umów (zobowiązania) i korzyści obowiązującej w obecnej strukturze własnościowej będą respektowane.

UPS i TNT Express podejmą współpracę tworząc Komitet Integracyjny, który opracuje plany połączenia sieci i relacji z klientami obu firm, przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego poziomu jakości usług. UPS zobowiązuje się do utrzymywania stałego dialogu z przedstawicielami pracowników oraz angażowania ich w prowadzone działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiodącymi wśród spotykanych na rynku rozwiązań praktykami zatrudnienia stosowanymi przez UPS i TNT Express.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!