Główne zasady optymalizacji magazynu

12 lipca 2012, 13:36

Sprawnie zarządzany magazyn generuje niższe koszty i jest bardziej wydajny, dlatego coraz częściej dąży się do optymalizacji zachodzących w nim procesów. Kluczem do usprawnienia przepływu towarów i zmniejszenia wydatków ponoszonych na transport wewnętrzny jest indywidualne dopasowanie infrastruktury do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Przykładowo w branży spożywczej dobór regałów oraz strategii magazynowania i pobierania towarów pozwala zmniejszyć kubaturę strefy składowania, co pozwala na znaczne oszczędności w obiektach, gdzie należy utrzymywać określoną temperaturę np. w chłodniach. Z kolei ograniczenie liczby ścieżek i korytarzy roboczych oraz zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w wózkach widłowych pozwoli obniżyć ponoszone wydatki na ich bieżące użytkowanie. Nowoczesna flota może zostać wyposażona w takie technologie jak baterie litowo-jonowe czy napęd hybrydowy, które zapewniają ich bardziej ekonomiczną i wydajną pracę. – W przypadku wózków elektrycznych korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie programów sterujących odbiornikami elektrycznymi tj. oświetlenie, ogrzewanie czy wycieraczki Wyłączenie niewykorzystywanych w danej chwili urządzeń np. świateł i ogrzewania podczas długiego postoju czy przednich reflektorów podczas jazdy do tyłu pozwala na uzyskanie oszczędności od 10% do 20% pobieranej energii – mówi Tomasz Sobczak z firmy STILL Polska.

Duże znaczenie dla optymalizacji magazynu ma również postępująca automatyzacja. Coraz większą popularnością cieszy się choćby technologia RFID pozwalająca na radiową identyfikację przepływu towarów w magazynie, samobieżne wózki widłowe oraz technologie sterowania głosowego. Nowoczesna, indywidualnie dopasowana infrastruktura nie jest jedyną metodą optymalizacji. Warto udoskonalić procesy logistyczne także w już funkcjonujących obiektach, bez tak kosztownych inwestycji. Na rynku istnieje coraz więcej rozwiązań IT, które wspomagają proces racjonalnego planowania przepływu materiałów, kontrolują wykorzystanie floty czy monitorują stan techniczny wózków widłowych zapewniając ich pełną dostępność do pracy.

Choć wprowadzenie zmian, czy to we flocie, czy w infrastrukturze, wymaga dodatkowych nakładów finansowych, dobrze dobrane inwestycje nie tylko się zwracają, ale w perspektywie czasu generują dodatkowe korzyści. Program sterujący pracą odbiorników elektrycznych Blue Q firmy STILL podczas pięcioletniej eksploatacji wózka elektrycznego o udźwigu 1,6 tony  w trójzmianowym trybie pracy pozwalają zaoszczędzić około 2500 EURO. Wdrażając system sterowania głosowego w połączeniu z pracą samobieżnych wózków widłowych, wydajność wzrasta o 15 – 25 %. Z kolei napęd hybrydowy wraz z technologią kumulowania energii wytwarzanej podczas procesu hamowania umożliwia redukcję zużywanego paliwa nawet do 15%. Automatyzacja wybranych procesów pozwala generować oszczędności także poprzez redukcję popełnianych błędów i wypadków, zmniejszenie liczby pracowników potrzebnych do wykonania konkretnego zadania czy optymalizację ścieżek.

Aby wprowadzić trwałe zmiany w funkcjonowaniu magazynu niezbędne jest przeprowadzenie analizy zachodzących procesów logistycznych i wykrycie słabych punktów, takich jak choćby „wąskie gardła”. Konieczne będzie także dokonanie rachunku poniesionych kosztów w stosunku do planowanych zysków. Jednak kryterium ekonomiczne jest tylko jednym z wielu czynników, które powinny decydować o planowanej optymalizacji. Istotne są także takie aspekty jak podwyższenie jakości usług, dbałość o środowisko naturalne czy bezpieczne miejsce pracy.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!