Niższy wynik MAN w pierwszym półroczu 2012 r.

3 sierpnia 2012, 14:52

Firma MAN odnotowała w pierwszym półroczu 2012 r. niższy wynik. To efekt koniunktury na świecie oraz poczucia niepewności klientów w obliczu kryzysu zadłużenia w Europie. Sprzedaż spadła o 3 proc., osiągając poziom 7,7 mld euro.

Spadek popytu na pojazdy ciężarowe i autobusy dotyczy w szczególności ważnych rynków w Europie Środkowej i Południowej. W spółce MAN Latin America – ze względu na wprowadzoną w Brazylii normę Euro V, pogarszającą się sytuację ekonomiczną i zaostrzenie warunków finansowania – poziom zamówień spadł w pierwszym półroczu 2012 o 22 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym samym czasie spółka MAN Truck & Bus odnotowała wzrost o 5 proc. Skutki kryzysu w Europie zostały zrekompensowane przez silny wzrost ilości zleceń w Rosji i w innych regionach pozaeuropejskich, który został jednak okupiony niszą marżą. Ostatecznie wartość nowych zleceń uzyskanych w pierwszym półroczu 2012 w całej Grupie MAN wyniosła 8,3 mld euro (w analogicznym okresie roku ubiegłego: 8,8 mld euro).

Sprzedaż Grupy MAN w pierwszych sześciu miesiącach 2012 była w zasadzie stabilna, osiągając poziom 7,7 mld euro, czyli o 3 proc. poniżej poziomu w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek wartości sprzedaży w Grupie w pierwszym kwartale 2012 został spowodowany obniżonymi o 5 proc. obrotami pionu Commercial Vehicles; dział Power Engineering odnotował natomiast wzrost sprzedaży o 4 proc. do wartości 2,0 mld Euro.

Grupa MAN wypracowała w pierwszym półroczu 2012 zysk operacyjny w wysokości 471 mln Euro – w porównaniu z 762 mln Euro w roku ubiegłym. Spadek ten jest uwarunkowany przede wszystkim odnotowanym w pierwszym półroczu 2012 spadkiem zysku operacyjnego w pionie Commercial Vehicles do poziomu 211 mln Euro.

W perspektywie całego roku firma MAN przewiduje spadek na europejskim rynku pojazdów użytkowych w przedziale 5–10 proc. Według kierownictwa pionu Commercial Vehicles spowoduje to lekkie obniżenie sprzedaży, maksymalnie o 5 proc. W spółce MAN Latin America wzrost sprzedaży i wyniku zostanie zwolniony. Mimo niekorzystnych okoliczności region ten nadal ma istotny wpływ na zyskowność przedsiębiorstwa. Firma MAN szacuje, że cały pion Commercial Vehicles wypracuje w bieżącym roku zysk ze sprzedaży na poziomie 4 proc.

Według MAN średnio- i długoterminowe tendencje wzrostu na rynkach energii i przemysłu są w pionie Power Engineering silne i wyraźne. MAN oczekuje, że w bieżącym roku firma osiągnie wzrost sprzedaży o 5 proc. w stosunku do roku obrotowego 2011. Zysk ze sprzedaży powinien się kształtować podobnie jak w roku ubiegłym, czyli zdecydowanie osiągnąć poziom dwucyfrowy.

Dla całej Grupy MAN należy oczekiwać lekkiego spadku sprzedaży. Zysk ze sprzedaży spadnie przypuszczalnie do poziomu około 6 proc. Prognozy zostały sporządzone przy założeniu, że ogólne warunki gospodarcze nie ulegną dalszemu pogorszeniu.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!