Wzrost zysków UPS

, 10 sierpnia 2012, 13:20

Rozwodniony zysk na akcję firmy UPS w drugim kwartale 2012 wyniósł 1,15 dolara, co stanowi 7,5-procentową poprawę w stosunku do skorygowanych wyników z 2011 roku. Zysk operacyjny na rynku krajowym w USA wzrósł o 122 mln dolarów (12 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Według sprawozdań, rozwodniony zysk na akcję wzrósł o 5,5 proc., a zysk operacyjny na rynku krajowym w USA – o 14 proc.

– „Rosnąca niepewność w Stanach Zjednoczonych, osłabienie eksportu z Azji oraz europejski kryzys zadłużenia mają negatywny wpływ na prognozy ekspansji ekonomicznej” – mówi Scott Davis, prezes i dyrektor generalny UPS – „Od początku swojego istnienia firma UPS zdołała utrzymać silną pozycję we wszystkich cyklach ekonomicznych, a na obecne trudne warunki gospodarcze reagujemy wprowadzając niezbędne zmiany” – dodał.

W drugim kwartale 2012 roku firma UPS kilkakrotnie informowała o ofercie przejęcia TNT Express. Plany sfinansowania zakupu tej firmy zostały ogłoszone w maju, a formalne memorandum ofertowe zgłoszone zostało w czerwcu tego roku. Na początku bieżącego miesiąca firma ogłosiła, że rozpoczyna Fazę II oceny przejęcia, ponieważ istnieją kwestie, których przeanalizowanie zajmie Komisji Europejskiej więcej czasu. UPS przewiduje, że transakcja zostanie zawarta w czwartym kwartale tego roku.

Skonsolidowane wyniki II kw. 2012 II kw. 2011 Skorygowany
II kw. 2011
Przychody $13,35 mld $13,19 mld  
Zysk operacyjny $1,79 mld $1,75 mld $1,71 mld
Marża operacyjna 0,134 0,132 0,13
Średnia dzienna liczba przesyłek 15,4 mln 14,9 mln  
Rozwodniony zysk na akcję $1,15 $1,09 $1,07

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku (do dnia 30 czerwca) firma UPS wygenerowała przepływy pieniężne w wysokości 3 mld dolarów, co stanowi wzrost o ponad 600 mln dolarów w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku. Wydatki kapitałowe firmy wyniosły 949 mln dolarów. Firma UPS wykupiła 11,3 mln akcji za około 870 mln dolarów oraz wypłaciła dywidendę w wysokości 1,1 mld dolarów (wzrost o 9,6 proc. na akcję w porównaniu z zeszłym rokiem). Na koniec kwartału firma UPS posiadała 7,3 mld dolarów w gotówce i zbywalnych papierach wartościowych, przygotowując się do finalizacji przejęcia TNT Express.

Średni przychód na jedną przesyłkę wzrósł o 0,6 proc., w wyniku tego, że wzrost stawek bazowych zrównoważony został przez zmiany asortymentu produktów i przekroju klientów. Przychody w segmencie przesyłek międzynarodowych wyniosły 3 mld dolarów, ponieważ segment ten pozostaje pod presją słabszej sytuacji na rynkach globalnych i zmniejszenia eksportu z Azji. Negatywny wpływ na przychody miały także wahania walutowe.  

W tym pełnym wyzwań środowisku, zysk operacyjny wyniósł 454 mln dolarów. Marża operacyjna wynosząca 15,1 proc. pozostaje najlepszym wynikiem w branży. 

Liczba przesyłek eksportowych wzrosła o 0,8 proc. w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Wzrost liczby przesyłek w Europie zrównoważony został głównie przez dwucyfrowy spadek eksportu z Azji do USA i Europy. Liczba przesyłek poza rynkiem krajowym w USA spadła o 3,2 proc., co odzwierciedla słabszą sytuację ekonomiczną i kontynuację inicjatyw zmierzających do poprawy rentowności. 

Średni przychód na przesyłkę spadł o 2,4 proc., chociaż w ujęciu bez uwzględnienia różnic kursowych odnotowano jego wzrost o 2,1 proc.

Wszystkie jednostki biznesowe firmy przyczyniły się do osiągnięcia wysokiego zysku operacyjnego wynoszącego 202 mln dolarów w segmencie łańcucha dostaw i spedycji. Odnotowano także rekordowo wysoką marżę operacyjną – 8,9 proc. 

Przychody ogółem spadły o 1,6 proc. do 2,28 mld dolarów, w związku ze słabnącym popytem na międzynarodowy fracht lotniczy i niższymi cenami.  W segmencie spedycji utrzymuje się presja cenowa, szczególnie ze strony państw azjatyckich, co wynika z utrzymującej się nadwyżki zdolności przewozowych. Dzięki skutecznym działaniom w zakresie zarządzania przychodami i kontroli kosztów zanotowano wysoki zysk operacyjny.

– „W miarę zbliżania się drugiej połowy roku obserwujemy obawy klientów związane z większą niepewnością ekonomiczną. Ponadto obniżyły się oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego” – kontynuuje Kuehn – „W związku z tym obniżyliśmy naszą prognozę rozwodnionego zysku na akcję w roku 2012 do przedziału 4,5-4,7 dolara, co stanowi wzrost o 3-8 proc. w stosunku do skorygowanych wyników za rok 2011” – dodał.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!