Pakiet dla polskiego transportu drogowego – propozycja branży dla Premiera

5 stycznia 2022, 11:16

Stowarzyszenie transportowe Transport i Logistyka Polska zwróciło się do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o udzielenie wsparcia dla polskiego transportu drogowego w krytycznym dla tej branży momencie, jakim jest wejście w życie z dniem 2 lutego 2022 r. drugiej części „Pakietu mobilności”.

Pakiet oraz wymuszone przezeń polskie zmiany zasad wynagradzania kierowców oznaczają skokowy wzrost kosztów pracy od 20 do 40% (w zależności od rodzaju wykonywanych przewozów oraz dotychczasowej organizacji pracy, w tym wysokości wynagrodzenia i sposobu jego rozliczania). Dodatkowo pakiet mobilności zawiera szereg rozwiązań tworzących dyskryminacyjne bariery dla przewoźników z tzw. państw peryferyjnych Unii Europejskiej, do których należą także polskie firmy transportowe.

Dlatego też TLP proponuje, aby na unijny pakiet mobilności, nasz rząd odpowiedział pakietem dla polskiego transportu drogowego. Takie wsparcie pozwoliłoby zminimalizować negatywne skutki nowych regulacji oraz pozwolić na stopniowe dostosowanie polskich firm transportowych do nowej sytuacji.

Zdaniem TLP Pakiet powinien zawierać 7 rozwiązań. Są to:

1. Zmniejszenie składki na ubezpieczenia społeczne o 1000 PLN miesięcznie przez okres jednego roku

2. Abolicja w zakresie uiszczania danin publicznych za okres pierwszych 3 miesięcy po wprowadzeniu nowych zasad wynagradzania

3. Wprowadzenie do celów rozliczeń z ZUSi KAS ujednoliconej stawki diety zagranicznej na poziomie 60  EUR

4. Podwyższenie wysokości diet i ryczałtów za nocleg odpowiednio 80 i 120 złotych w podróży służbowej kierowców wykonujących krajowy transport drogowy

5. Wprowadzenie mechanizmów ograniczających nieuprawnione wykorzystywanie zwolnień lekarskich

6. Stworzenie funduszu aktywizacji zawodowej w transporcie drogowym

7. Wsparcie polskiego transportu drogowego w dostosowaniu się do wyzwań związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych

Ze szczegółami proponowanych przez TLP postulatów można zapoznać się w pełnej treści przesłanego do Premiera pisma. Można je pobrać tutaj.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!