Ranking sprzedaży przyczep i naczep w 2021 roku

28 stycznia 2022, 12:59

Sektor naczep i przyczep branży TSL złapał oddech po walce z wieloma wyzwaniami roku 2020, które znacząco odbiły się na wynikach finansowych. W 2021 roku pomimo wysokich wyników odnotowanych przez producentów przyczep i naczep idealnie nie było. Do pełni szczęścia przyczyniły się, podobnie jak w sektorze samochodów ciężarowych, problemy z dostępnością surowców, komponentów czy zerwane łańcuchy dostaw.

Wzrost wolumenów sprzedaży i przychodów został przyhamowany dopiero wraz z zaburzeniami dostępności komponentów i surowców. Najpierw musieli czekać producenci, niedługo później klienci. Mniejsza dostępność elementów składowych potrzebnych do produkcji wpłynęła na ich rekordowe ceny, a to z kolei przełożyło się na wzrost cen końcowych produktów.

Sprzedaż nowych przyczep i naczep w Polsce – 2021 r.

W 2021 roku przekroczono sześciocyfrowy próg sprzedaży. Nowych naczep i przyczep wszystkich rodzajów zarejestrowano łącznie 106 809. Jest to wynik lepszy prawie równo o 1/3 (33,4%) w stosunku do słabego 2020 roku. W kategorii przyczep odnotowano wzrost o 18,7%. Jest to jedna z niewielu podkategorii branży motoryzacyjnej, która w ogólnym rozrachunku nie zakończyła roku pod kreską ze względu na ówczesną stosunkowo wysoką sprzedaż przyczep lekkich (wzrost o 7,1%) i rolniczych (wzrost o 23,1%).

Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep (w tym przyczepy lekkie)
Rok  2021 2020 % zmiana r/r
Razem przyczepy 77 505  65 308    18,7%
przyczepy ciężarowe 13 965 10 743 30,0%
przyczepy specjalne  2 307 1 466 57,4%
przyczepy lekkie 52 587 46 476 13,1%
przyczepy ciężarowe rolnicze 8 644 6 621 30,6%
przyczepy inne 2 2 0,0%
Razem naczepy 29 304 14 738 98,8%
naczepy ciężarowe 29 289 14 726 98,9%
naczepy specjalne            15 12 25,0%
RAZEM PRZYCZEPY I NACZEPY    106 809       80 046    33,4%

Kategoria naczep ciężarowych jest najbardziej interesująca i zdecydowanie zdominowała tegoroczne zestawienie. Sprzedaż pojazdów z tego segmentu była motorem napędowym wzrostu całego sektora – poziom rejestracji wzrósł niemal dwukrotnie, bo o 98,8% z wynikiem 29 273 sztuk.

Biorąc pod uwagę tylko segment ciężarowy, przyczep i naczep sprzedano o 95% więcej niż rok wcześniej. Samych przyczep o DMC powyżej 3,5t przybyło 61%, zaś naczep rekordowe 99%. Zainteresowanie klientów było na tyle wysokie, że poziom sprzedaży osiągnięty w 2020 roku przekroczono już w lipcu. Co więcej, był wyższy niż w roku 2018 (26 tys.)  i 2019 (23 tys.).

Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep (ciężarowych i specjalnych)
Rok 2021  2020 % zmiana r/r
Razem przyczepy 2 771 1 718 61,3%
Przyczepy ciężarowe 2 740 1 690 62,1%
Przyczepy specjalne 31 28 10,7%
Razem naczepy 29 286 14 727 98,9%
Naczepy ciężarowe 29 273 14 716 98,9%
Naczepy specjalne 13 11 18,2%
RAZEM NACZEPY I PRZYCZEPY 32 057 16 445 94,9%

Sprzedaż przyczep i naczep w Polsce – ranking marek

W ogólnym rankingu sprzedaży przyczep i naczep powyżej 3,5t ponownie najpopularniejsza była marka Schmitz Cargobull, która wydała klientom łącznie 8 365 sztuk pojazdów. Jest to wynik ponad dwukrotnie lepszy niż przed rokiem, sprzedaż wzrosła o 138% r./r.

W pierwszej piątce rankingu sprzedaży nie doszło do żadnych przetasowań. Na drugim miejscu ponownie znalazła się marka Krone z liczbą 6 111 sztuk wydanych klientom. W tym przypadku również odnotowano ponad dwukrotny wzrost sprzedaży (o 118%). Tylko te 2 marki mają łącznie 45% udziału procentowego w rynku.

Polska marka Wielton, która znalazła się na trzeciej lokacie, również może się poszczycić podwojeniem wyniku (równo o 100%). Poziom rejestracji nowych przyczep i naczep wyniósł w tym przypadku 4080 sztuk. Tuż za podium uplasowała się marka Koegel z wynikiem 2814 pojazdów dostarczonych klientom i wzrostem sprzedaży o 121%. Pierwszą piątkę zamyka marka Schwarzmueller, która odnotowała sprzedaż na poziomie 1179 sztuk i wzrost o 73% względem ubiegłego roku.

Co ciekawe, warto odnotować wzrost sprzedaży marki Chereau. Firma ta w 2020 roku dostarczyła klientom raptem 14 sztuk swoich pojazdów, by w tym roku sprzedać ich 236. Wynik nie jest imponujący pod względem sprzedanych sztuk, ale pod względem wzrostu procentowego już tak, wyniósł 1585,7%.

  1. SCHMITZ CARGOBULL 8 365 (+137,5%)
  2. KRONE 6 111 (+118,3%)
  3. WIELTON 4 080 (+99,7%)
  4. KOEGEL 2 814 (+121,1%)
  5. SCHWARZMUELLER 1 179 (+72,6%)
Ranking sprzedaży nowych przyczep i naczep (ciężarowe i specjalne)
Pozycja Marka 2021 2020 Zmiana % r/r
Ogółem Udział % Ogółem Udział %
1 SCHMITZ CARGOBULL 8365 26,09% 3522 21,42% 137,5%
2 KRONE 6111 19,06% 2799 17,02% 118,3%
3 WIELTON 4080 12,73% 2043 12,42% 99,7%
4 KOEGEL 2814 8,78% 1273 7,74% 121,1%
5 SCHWARZMUELLER 1179 3,68% 683 4,15% 72,6%
6 KAESSBOHRER 807 2,52% 447 2,72% 80,5%
7 WECON 725 2,26% 379 2,30% 91,3%
8 BODEX 685 2,14% 648 3,94% 5,7%
9 BERGER 480 1,50% 137 0,83% 250,4%
10 GNIOTPOL 478 1,49% 314 1,91% 52,2%
11 ZASŁAW 477 1,49% 337 2,05% 41,5%
12 FLIEGL 413 1,29% 272 1,65% 51,8%
13 KEMPF 387 1,21% 380 2,31% 1,8%
14 INTER CARS – FEBER 338 1,05% 236 1,44% 43,2%
15 CIMC 303 0,95% 176 1,07% 72,2%
16 REDOS 275 0,86% 155 0,94% 77,4%
17 MEGA 273 0,85% 178 1,08% 53,4%
18 CHEREAU 236 0,74% 14 0,09% 1585,7%
19 MHS 232 0,72% 199 1,21% 16,6%
20 BENALU 198 0,62% 80 0,49% 147,5%
Pozostałe 3201 10,0% 2173 13,2% 47,3%
OGÓŁEM 32057 100% 16445 100% 94,9%

Ranking sprzedaży przyczep i naczep – według segmentu

W przypadku rankingu segmentów zaskoczenia być nie powinno. Najczęściej zamawianym modelem przyczep i naczep w 2021 roku były platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowo-plandekowe). W roku wzrostowym przybyło ich o 17 885 sztuk (o 123% więcej). Udział w rynku tego segmentu również się zwiększył z 49 do 56%. Najwięcej tego typu naczep i przyczep wydała marka Krone (4 302 sztuk, wzrost o 118%), następnie Schmitz Cargobull (4 020 sztuk, wzrost o 165%), Wielton (2 805 sztuk, wzrost o 135%) oraz Koegel (2 672 sztuk, wzrost o 130%).

Na drugim miejscu uplasował się segment przyczep i naczep typu furgon z wynikiem 6 687 sztuk i wzrostem na poziomie 118% (w tym 3 317 chłodni, 2111 izoterm i 1255 furgonów uniwersalnych) Udział tego segmentu w rynku wzrósł z 19 do 21%. Najwięcej chłodni i izoterm wydała swoim klientom marka Schmitz Cargobull (odpowiednio 2054 chłodnie i 1702 izotermy), Krone (841 chłodni i 406 izoterm).

Na ostatnim miejscu podium znalazły się wywrotki, których przybyło o 3 291 sztuk (+31% wzrostu r./r.). Tutaj odnotowano jednak spadek poziomu udziału w rynku do 10%, o 5 mniej niż rok wcześniej. Najwięcej pojazdów tego segmentu wydała marka Bodex (550 sztuk, wzrost o 9%), Wielton (527 sztuk, wzrost o 67%), Kempf (386 sztuk, wzrost +2%), Schmitz Cargobull (339 sztuk, wzrost o 42%) i Inter Cars – Feber (336 sztuk, wzrost o 46%).

W całej grupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t , zarejestrowano także w 2021 roku 746 cystern (+29%) i 454 kłonicowych (+40%).

  1. Platforma/skrzynia 17 885 sztuk (+123%)
  2. Furgony 6 687 sztuk (+118%)
  3. Wywrotki 3 291 sztuk (+31%)
  4. Cysterny 746 sztuk (+29%)
  5. Kłonicowa 454 sztuk (+40%)

O komentarze dotyczące sprzedaży naczep i przyczep w 2021 r. poprosiliśmy wszystkich wiodących producentów. Otrzymane odpowiedzi będziemy dodawać na bieżąco, aktualizując artykuł.

Rok 2021 jest rokiem odbicia branży po fatalnym roku covidowym, w którym odnotowano masowe spadki sprzedaży. Jak oceniacie państwo ten rok z perspektywy producenta?

– Z naszej perspektywy porównanie roku 2021 do 2020 wygląda inaczej niż w przypadku naszej konkurencji. Nasza firma rok 2020 jako jedna z niewielu zakończyła ze wzrostem. Rok 2021 to utrzymanie tego trendu, udało nam się zwiększyć sprzedaż i utrzymać pozycję lidera jeżeli chodzi o sprzedaż naczep wywrotek. Patrząc na zainteresowanie klientów zakupem nowych naczep można odnieść wrażenie, że rynek jest daleki od nasycenia się. Znaczącą nowością jaką wprowadziliśmy na rynek jest naczepa typu half-pipe ze skrzynią wykonaną ze stali Hardox 500 Tuf – mówi Damian Stępień z działu sprzedaży firmy Bodex.

Na jakie konfiguracje naczep i przyczep najczęściej decydowali się klienci i czy w 2021 roku doszło do zauważalnych zmian w decyzjach zakupowych względem 2020 roku? Np. wynikających z ograniczonej dostępności.

– W ubiegłym roku niezmiennie oferowaliśmy naszym klientom możliwość skonfigurowania swojego pojazdu. Zauważalną zmianą był wzrost zainteresowania naczepami do transportu złomu, co wynika z sytuacji jaka zapanowała na rynku stali. Bardzo dużą popularnością cieszyły się również naczepy niskopodwoziowe, naczepy do transportu drobiu oraz oczywiście nasz czołowy produkt, czyli wywrotki do transportu płodów rolnych – mówi Damian Stępień z działu sprzedaży firmy Bodex.

Jak mocno sytuacja z brakiem dostępności surowców odbiła się na poziomie sprzedaży w tym roku? Szacunkowo o ile procent sprzedaż mogłaby jeszcze wzrosnąć w przypadku lepszej dostępności naczep/przyczep?

– Sytuacja na rynku podzespołów cały czas jest daleka od normalności. Udało nam się zabezpieczyć odpowiednie ilości podzespołów aby uniknąć przestojów związanych z brakami dostaw. Pomijając bezpośredni wpływ na produkcję naczep jest też wpływ pośredni – na rynku brakuje ciągników siodłowych przez co klienci wstrzymują się z zamówieniem naczepy. Trudno tutaj mówić o wzroście sprzedaży przy lepszej dostępności podzespołów bo pod uwagę trzeba wziąć moce produkcyjne danej firmy, ale zdecydowanie na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na naczepy – mówi Damian Stępień z działu sprzedaży firmy Bodex.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Dani, 15 grudnia 2022, 13:02 0 0

A nikt nie wspomnial o naczepach specjalistycznych CMT Chojnice. Tego nie da sie wyprodukowac masowo jak liderzy ale jest istotnym odlamem produkcji

Odpowiedz