Wracają targi Autos Truck Day – impreza już na początku czerwca

27 maja 2022, 14:08

Po pandemicznej przerwie, wracają targi jednego z największych polskich dystrybutorów części do pojazdów ciężarowych i wyposażenia warsztatów. Wydarzenie Autos Truck Day odbędzie się – już po raz drugi – na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego.

Targi Autos Truck Day 2022

Targi Autos Truck Day 2022 już 10 czerwca

Firma Autos organizuje swoje targi już po raz 9. Najbliższa edycja jest wyjątkowa, głównie za względu na kontekst pandemiczny i przymusową, trzyletnią przerwę w organizacji tego typu imprez. Poprzedni Autos Truck Day odbył się w 2019 r., również na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego. Impreza powraca zatem do tej samej lokalizacji, a uczestnicy mogą liczyć na podobną skalę wydarzenia. Duża przestrzeń pozwala na udział większej liczby wystawców oraz budowę bardziej przestronnych stoisk niż miało to miejsce w poprzednich edycjach wydarzenia. Uczestnicy bę­dą mie­li oka­zję do za­po­zna­nia się z naj­now­szą ofer­tą asor­ty­men­to­wą największych ma­rek wśród dostawców czę­ści do po­jaz­dów użyt­ko­wych oraz jedną z nowości – ofertą części zamiennych do samochodów dostawczych i busów.

Wystawie targowej towarzyszyć będą sesje panelowe i debaty dotyczące aktualnej kondycji rynku części zamiennych oraz branży transportowej. Na wieczór zaplanowano część rozrywkową, w tym koncerty.

Plan IX targów Autos

Pod­czas IX edy­cji Au­tos Truck Day zaprezentowana zostanie sze­ro­ka ofer­ta do­staw­ców, których asor­ty­ment jest do­stęp­ny w sie­ci Au­tos, w tym oczywiście części zamienne do pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep, akcesoria, wy­po­sa­że­nie warsz­ta­to­we, części do maszyn budowlanych oraz nowość – części do samochodów dostawczych i busów. Po­za roz­bu­do­wa­ną czę­ścią tar­go­wą, Au­tos Truck Day to rów­nież integracja i mnó­stwo atrakcji, Loteriada, a na zakoń­cze­nie tra­dy­cyj­nie część ar­ty­stycz­na zwieńczona kon­cer­tem.

Jako pierwsi na scenie z rockowym graniem pojawią się muzycy zespołu Roan, którzy rozgrzeją publiczność przed występem gwiazdy, która tego roku będzie dla gości dystrybutora niespodzianką.

Plan hali targowej można pobrać tutaj.

Jak wziąć udział w targach Autos?

Warto zaznaczyć, że Autos Truck Day 2022, podobnie jak poprzednie edycje targów dystrybutora, jest imprezą zamkniętą. Udział w niej wezmą tylko osoby, które otrzymały zaproszenie, a więc głównie dotychczasowi klienci firmy. Osoby potencjalnie zainteresowane udziałem, a dotychczas nie współpracujące z Autos, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z dystrybutorem.

Zobacz naszą fotorelację z poprzednich targów Autos Truck Day.

Targi Autos Truck Day 2022 odbędą się 10 czerwca w Bydgoszczy. Nasz portal jest patronem medialnym wydarzenia. Lista wystawców jest dostępna poniżej:

Targi Autos - wystawcy

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!