Kierowcy zawodowi chcą jeździć niebezpiecznie? Medialny szum wokół nietypowej petycji.

3 listopada 2022, 11:11

W tzw. mediach „mainstreamowych”, kilka dni temu ukazała się publikacja dotycząca postulatów, wystosowanych przez grupę zawodowych kierowców do Ministerstwa Infrastruktury. Artykuł miał ton sensacyjny i sugerował m.in. wystosowanie przez kierowców żądania podniesienia limitów prędkości w terenie zabudowanym. Bliższe przyjrzenie się zagadnieniu pozwala jednak wysnuć nieco bardziej obiektywne wnioski.

Postulaty „Polskiej Partii Kierowcy Zawodowi”

W artykule, który ukazał się m.in. w serwisie Onet.pl, przedstawiono postulaty, opublikowane przez będącą w trakcie tworzenia się organizację, która ma reprezentować interesy kierowców zawodowych – głównie kierowców ciężarówek. Początkowo twór ten występował jako Polska Partia Kierowcy Zawodowi, jednak w ostatnich dniach nazwa została zmieniona na Polską Frakcję Kierowców Zawodowych. Postulaty zostały przygotowane na bazie opinii kierowców, zrzeszonych na jednej z popularnych grup facebookowych.

We wspomnianym artykule opisane zostały przede wszystkim najbardziej kontrowersyjne postulaty z listy. W sensacyjnym tonie doniesiono o żądaniach dotyczących korekty limitów prędkości na drogach (w tym w terenie zabudowanym), likwidacji zakazów wyprzedzania dla ciężarówek czy stworzenia osobnego taryfikatora punktów karnych dla zawodowych kierowców. Informacje te zestawiono ze statystykami ministerialnymi, które dowodzą, że niedawna reforma taryfikatora mandatów, wnosząca wysokie kary za przewinienia drogowe przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i znacznego spadku liczby wypadków śmiertelnych. Jak można się domyślać, tekst wywołał lawinę komentarzy krytycznych wobec organizacji, chcącej reprezentować zawodowych kierowców.

Dobre zamiary – niewłaściwa forma?

Powstająca organizacja nie ma łatwego życia już na początku swojego działania. Wydaje się, że jej założycielom brakuje nieco doświadczenia w kwestiach lobbingowych czy politycznych. Można było spodziewać się, że forma przedstawienia postulatów branży w formie listy propozycji zmian może wywołać negatywne emocje społeczne. Z pewnością wiele punktów z poniższego dokumentu powinno zostać przedstawionych w bardziej klarowny sposób – np. kwestia zwiększenia limitów prędkości w terenie zabudowanym.

Postulaty kierowców zawodowych – fot. Polska Frakcja Kierowców Zawodowych

Jak to zwykle bywa, prawda o problemie leży bliżej środka. Autorzy postulatów wyjaśniają, że nie mają zamiaru zabiegać o to, by ciężarówki mogły jeździć przez zabudowane tereny z prędkością 70 km/h (co sugeruje wspomniany artykuł). Podnoszą jedynie kwestie błędnego oznakowania wielu miejsc w Polsce, gdzie wprowadzone zostały nieuzasadnione ograniczenia prędkości. Także wiele innych postulatów wymaga doprecyzowania i wyjaśnienia. Warto wspomnieć, że wiele z nich dotyka problemów związanych z warunkami pracy kierowców – m.in. rozliczeń ich wynagrodzeń czy praw pracowniczych.

Czy to źle, że kierowcy zawodowi walczą o swoje postulaty?

Podstawowym problemem, który wyłania się z opisanej sytuacji jest naszym zdaniem fakt nieposiadania przez kierowców zawodowych własnej reprezentacji, walczącej o ich interesy. Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem są w kontaktach z rządem czy innymi organami reprezentowane przez kilka ogólnopolskich stowarzyszeń. Takiej samej organizacji dla kierowców, jako grupy zawodowej, jak dotąd nie było.

Powołanie do życia własnego stowarzyszenia czy też innego tworu prawnego, wydaje się zasadne i potrzebne. Musi jednak zostać przygotowane w należyty sposób, a w projekt zaangażować powinni się nie tylko sami kierowcy, ale także osoby reprezentujące środowisko prawnicze czy też mające doświadczenie w kwestiach politycznych czy marketingowych. Najpierw nowa frakcja powinna jednak upewnić się, że posiada silne wsparcie swojej grupy zawodowej. Wielu kierowców ciężarówek dowiedziało się bowiem o istnieniu opisywanych postulatów dopiero z publikacji Onetu.

 

Czy popierasz utworzenie Polskiej Frakcji Kierowców Zawodowych, reprezentującej interesy zawodowych kierowców w kontaktach z rządem i organami państwowymi? *

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!