Sprawdź swój serwis wózków widłowych

14 grudnia 2012, 12:21

Doradcy z firmy STILL przekonują, że przy wyborze serwisu technicznego, poza zakresem i jakością usług, warto zwrócić uwagę na to, czy firma korzysta z legalnego oprogramowania.

Rzetelność usług – główne kryterium wyboru

STILLPodczas wyboru firmy zewnętrznej, której powierza się stan techniczny parku maszynowego, głównymi wyznacznikami są zakres usług, deklarowany czas reakcji, a także cena. Tymczasem z doświadczenia praktyków wynika, że potwierdzenie rzetelności serwisu może zaoszczędzić w przyszłości wielu problemów. Na przyszłą satysfakcję z usług wpływ mają takie aspekty, jak kwalifikacje pracowników, możliwość dojazdu serwisantów i przeprowadzenia napraw na terenie zakładu czy sprzęt diagnostyczny, jakim dysponuje placówka i pracownicy mobilni.

Współczesne modele wózków widłowych stały się na tyle zaawansowane technologicznie, że większość podzespołów sterowanych jest elektronicznie. Dlatego kompleksowa diagnoza stanu technicznego oraz konfiguracja pracy wózka nie mogą obyć się bez pomocy komputera. Za jego pośrednictwem uzyskuje się dostęp do aktualnego oprogramowania, elektronicznych katalogów części zamiennych, podręczników warsztatowych, schematów elektrycznych oraz informacji technicznych. Połączenie się z komputerem pokładowym pozwala odczytać zapisane błędy, które miały miejsce w trakcie eksploatacji wózka. Komputer z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy techników serwisowych – zarówno tych stacjonarnych, jak i mobilnych.

Aktualne oprogramowanie kluczem do prawidłowego serwisu

O rzetelności serwisu świadczy także przestrzeganie prawa i korzystanie z legalnych wersji oprogramowania, co niestety nie zawsze jest regułą. Proceder dotyczy zwłaszcza nieautoryzowanych serwisów deklarujących możliwość naprawy wózków markowych wózków w oparciu o diagnostykę komputerową. Ze względu na coraz nowocześniejsze technologie zastosowane w wózkach proceder ten zaczyna przybierać na sile. Zdaniem Ireneusza Matusiaka, radcy prawnego i dyrektora działu własności intelektualnej w TGC Corporate Lawyers, przedsiębiorcy albo nie wiedzą, albo w wielu wypadkach wolą nie wiedzieć o ewentualnych sankcjach prawnych wynikających z naruszenia praw innych podmiotów

Konsekwencje korzystania z nielegalnego oprogramowania w działalności gospodarczej może ponieść nie tylko osoba skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, lecz także cała firma. Poza uszczerbkiem na wizerunku i utratą wiarygodności, na przedsiębiorstwo może zostać nałożona kara pieniężna oraz przepadek mienia lub korzyści majątkowej.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!