Umowy i przetargi GDDKiA – jakie drogi powstają 2023 roku?

11 września 2023, 14:29

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała komunikat, w którym podzieliła się listą przetargów na nowe drogi. GDDKiA przedstawia w swoim wpisie czynniki, które występują podczas przetargów – m.in. spotkania przed-ofertowe, zbieranie uwag i opinii z branży, wydłużanie terminów składania ofert, odwołania do KIO, badanie treści ofert i ich rozbieżności, czy prowadzenie statystyk. Roboty budowlane są natomiast zwieńczeniem całego procesu. Jakie przetargi są obecnie prowadzone i jakie drogi mają dzięki nim powstać?

Umowy podpisane i zaplanowane na 2023 rok

GDDKiA podaje, że od początku roku podpisano 10 umów na roboty budowlane. Sześć z nich dotyczyło budowy dróg ekspresowych, a cztery pozostałe obejmują budowę obwodnic. Podpisane umowy obejmują długość 128,5 km, ich wartość przekracza 5 mld zł. Do końca roku planowane jest podpisanie kolejnych umów, które mają obejmować ponad 200 km odcinków dróg. Wśród nich mają znaleźć się m.in.:

 • S7 na północ od Warszawy,
 • S8 na południe od Wrocławia,
 • S16 pod Olsztynem,
 • S17 w woj. lubelskim,
 • S19 na podkarpaciu,
 • S74 w woj. świętokrzyskim.

Przetargi GDDKiA na roboty budowlane w 2023 roku

Od początku roku GDDKiA ogłosiła 16 przetargów w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Łączna długość odcinków ujętych w przetargach wyniosła 259,3 km. Tylko jeden odcinek – o długości 11,4 km – dotyczył budowy obwodnicy. Pozostałe 15 zadań obejmuje budowę dróg ekspresowych.

Aktualnie w toku jest 26 postępowań. 11 z nich jest jeszcze na etapie przed złożeniem ofert:

 • S19 Sokółka – Czarna Białostocka
 • S19 Czarna Białostocka – Białystok Północ
 • S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo
 • DK12 obwodnica Głogowa
 • DK29 obwodnica Krosna Odrzańskiego
 • DK28 obwodnica Sanoka
 • DK22 obwodnica Szwecji
 • S11 Kępno – Siemianice
 • S11 Siemianice – Gotartów
 • S11 Gotartów – początek obwodnicy Olesna
 • S12 gr. woj. łódzkiego – węzeł Przysucha

W 12. postępowaniach następuje aktualnie weryfikacja złożonej dokumentacji po otwarciu ofert:

 • S7 Czosnów – Kiełpin
 • S8 Kobierzyce – Kobierzyce
 • S8 Kobierzyce – Jordanów
 • S8 Jordanów – Łagiewniki
 • S16 Olsztyn – Barczewo
 • S16 Barczewo – Biskupiec
 • S17 Piaski – Łopiennik
 • S17 Krasnystaw – Izbica
 • S17 Izbica – Zamość
 • S19 Jawornik – Lutcza
 • S19 Lutcza – Domaradz
 • S74 Cedzyna – Łagów

Najkorzystniejsze oferty wybrano dla odcinków: S74 granica woj. łódzkiego – Przełom/Mniów oraz Łagów – Jałowęsy – Nisko. Prowadzone jest również postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego – jest to zarazem pierwsza inwestycja GDDKiA prowadzona z wykorzystaniem narzędzi BIM (Building Information Modeling). Dotyczy obwodnicy Zatora. Dwa postępowania na odcinkach: DK65 Gąski – Ełk oraz od Nowa Wieś Ełcka – granica województwa są na etapie przed podpisaniem umowy.

Dalsze plany GDDKiA na 2023 rok

GDDKiA przekazuje, że trwają prace nad dokumentacją związaną z ponad 20 kolejnymi postępowaniami, które mają zostać ogłoszone do końca roku kalendarzowego. Razem ma to być 26 odcinków o łącznej długości 262 km. 15 z nich dotyczy dróg ekspresowych o łącznej długości 194,75 km, a pozostałe 11 to odcinki obwodnic o łącznej długości 67,25 km. Wśród nich mają znaleźć się m.in.: kolejne odcinki S8 w woj. dolnośląskim, S10 od Szczecina do Piły, S11 w woj. wielkopolskim, S12 w woj. mazowieckim, czy S16 w woj. podlaskim.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!