Jak uniknąć kar za nieprawidłowy czas pracy kierowców?

, 24 października 2013, 11:26

W sierpniu br. weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która reguluje m.in. czas pracy kierowców – jeden z najczęściej łamanych przepisów w branży transportowej. W jaki sposób zabezpieczyć firmę transportową przed karami za nieprawidłowy czas pracy kierowców i jak usprawnić wewnętrzne procedury?

Dokument, który wszedł w życie 16 sierpnia 2013 r., reguluje ważne aspekty w transporcie drogowym. Celem ustawy jest wdrożenie w polskim prawie regulacji unijnych, poczynając od kwestii związanych z rozpoczęciem działalności, funkcjonowaniem bazy eksploatacyjnej czy czasem pracy kierowców. W ustawie wyraźnie wyszczególniono wymogi, na które szczególną uwagę powinny zwrócić firmy zajmujące się transportem drogowym. Parlamentarzyści wzięli pod lupę:

  • Czas pracy kierowców
  • Urządzenia rejestrujące
  • Stan techniczny pojazdów
  • Transport towarów niebezpiecznych
  • Uprawnienia do prowadzenia firmy
  • Uprawnienia kierowców
  • Masę całkowitą pojazdów

 

Wszystkie podejmowane w nowelizacji uregulowania składają się na jakość funkcjonowania firmy. Warto podkreślić, że właściciel dobrze zarządzanej firmy nie powinien obawiać się sankcji, gdyż zgodnie z art.92b ustawy o transporcie drogowym na przewoźnika nie można nałożyć kary pieniężnej jeżeli zapewnił on właściwą organizację i dyscyplinę pracy.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, okolicznością łagodzącą może być podjęcie przez pracodawcę działań mających na celu poprawę sytuacji.

Praktyka pokazuje, że kary w transporcie drogowym nakłada się głównie za złamanie przepisów regulujących czas prowadzenia pojazdów, wymagane przerwy i okres odpoczynku kierowców.
W myśl nowych przepisów czas pracy kierowców nie może przekraczać 48 godzin tygodniowo. (Uwaga – nie można jednak mylić czasu pracy z czasem jazdy) a ewidencję należy przechowywać przez dwa lata. W wyjątkowych sytuacjach czas pracy można przedłużyć do 60 godzin, ale tylko w sytuacji jeżeli średni tygodniowy czas pracy przez ostatnie 4 miesiące nie przekracza 48 godzin.Procedura ewidencjonowania czasu pracy kierowców, szczególnie w dużej firmie transportowej, wymaga dużego nakładu pracy w biurze. Dzisiejsze rozwiązania pomagają jednak ten proces znacznie usprawnić.

Propozycje Transics

Jedną z możliwości jest zdalna kontrola pracy kierowców z biura. Istniejące na rynku rozwiązania telematyczne, jakie oferuje między innymi firma Transics, dają możliwość  zdalnej kontroli aktywności kierowców, tachografu oraz pojazdu i przesłania wszystkich niezbędnych informacji w przejrzystej formie do biura.

Opracowana przez Transics platforma biurowa stanowi swoiste centrum dowodzenia dla działań operacyjnych, związanych z zarządzaniem transportem. TX-CONNECT gwarantuje dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich informacji potrzebnych do realizacji zadań transportowych, od momentu przyjęcia zlecenia aż do dostarczenia ładunku do klienta. Dzięki dopasowanym do każdego klienta rozwiązaniom spedytor może m.in.: zdalnie zarządzać czasem kierowcy oraz jego aktywnością, przesyłać zlecenia, zarządzać trasą oraz raportować wszystkie kluczowe parametry. Platformę biurową TX-CONNECT firmy Transics można również łatwo zintegrować z aplikacjami innych dostawców oprogramowania dla transportu, co w znacznym stopniu pozwala zwiększyć efektywność prowadzonej działalności przewozowej.

Kontrola czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków firmy transportowej. Obecne rozwiązania pozwalają na bieżący podgląd tachografu cyfrowego, z możliwością alarmowania kierowcy i spedytora o przekroczeniach w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorca ma wtedy mocny argument przed organami kontrolnymi, że dochował należytego nadzoru. Oprogramowanie TX-Connect kalkuluje również na bieżąco pozostały czas pracy dostępny kierowcy, uwzględniając jazdę, pracę i odpoczynki w okresie dnia, tygodnia i 2 tygodni, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozwala to na efektywne planowanie pracy kierowców i maksymalne wykorzystanie dostępnych czasów. Poprzez telematykę Transics pracownicy biurowi mogą również zdalnie sczytywać kartę kierowcy, a także pamięć masową tachografu. Jest to bardzo istotny punkt w firmach wykonujących długie trasy bądź których pojazdy nigdy nie wracają do kraju.

Inwestycja w rozwiązania do zarządzania flotą zwraca się dzięki zwiększeniu efektywności i ograniczeniu kosztów operacyjnych – szczególnie w dużych firmach, gdzie rozwój floty prowadzi również
do zwiększenia ilości pracy administracyjnej.

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

87.205.197.*, 25 października 2013, 9:17 0 0

Dlaczego wszelkie takie informacje opatrzone są tytułem w którym się straszy potencjalnego klienta karami, aby tylko ktoś to czytał a i tak nie uzyska jednoznacznej odpowiedzi.

Odpowiedz

188.117.146.*, 29 października 2013, 8:43 0 0

Kolejny pismak publikuje nie pełne informacje i wprowadza zamęt. Czas pracy 48 godzin tygodniowo dotyczy kierowców pracujących na podstawie własnej działalności gospodarczej oraz właścicieli firm.

Odpowiedz

77.255.37.*, 29 października 2013, 14:26 0 0

Aby tylko kasy się nachapać sprzedać a dalej sam się martw przewoźniku.

Odpowiedz