Systemy wspomagające operatora wózka widłowego

28 października 2013, 14:04

Optymalizacja transportu wewnętrznego to kluczowe działanie, mające na celu wzrost wydajności pracy oraz redukcję kosztów. Coraz większą popularność zdobywają systemy wspomagające operatora. Wprowadzane rozwiązania stają się obecnie nie tylko udogodnieniem, ale koniecznością.

Systemy wspomagające operatora to wszelkie rozwiązania, zarówno software’owe, jak i w postaci dodatkowych urządzeń, wdrażanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz podniesienia poziomu wydajności pracy kierowcy i obsługiwanego pojazdu. Udoskonalane z roku na rok, stają się coraz bardziej intuicyjne i zautomatyzowane. Inżynierowie projektując urządzenia i oprogramowanie największy nacisk kładą na wyeliminowanie błędów, powodowanych czynnikiem ludzkim. Innowacje te nie tylko przyczyniają się do oszczędności, poprzez zmniejszenie liczby potencjalnych wypadków, ale zapewniają również ciągłość pracy. Jednym z dostawców rozwiązań dla intralogistyki, jest producent wózków widłowych STILL. Jakie systemy wspomagające oferuje?

Inteligentny wózek z RFID

RFID (Radio FrequencyIdentification) to metoda automatycznego zapisywania i odczytywania danych, która nie wymaga kontroli od operatora. Pasywne transpondery, umieszczone w regularnych odstępach w podłodze, przesyłają informacje do wózka, w celu dalszej optymalizacji przebiegu pracy. RFID działa na podstawie dwóch niezależnych systemów – RFID Safety i RFID Locator. Pierwszy wspomaga pracę operatora, poprzez ingerencję w kierowanie pojazdem. Pozwala, bazując na danych uzyskanych poprzez transpondery, na automatyczną redukcję prędkości pojazdu w punktach potencjalnie niebezpiecznych – skrzyżowaniach czy zwężeniach.

Istnieje również możliwość kontroli kierunku jazdy – blokada kłopotliwych miejsc oraz monitorowanie tras jednokierunkowych. System umożliwia również sterowanie urządzeniami bezpieczeństwa, tj. oświetleniem zwykłym i awaryjnym. Dostępne funkcje ułatwiają manewrowanie wózkiem. Tym samym zapobiegają kolizjom, a co za tym idzie, pozwalają na uniknięcie kosztów, związanych z wypadkiem. Dla operatora, zaletą płynącą z wprowadzenia systemu RFID Safety, jest przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo pracy, przy jednocześnie zapewnionej wydajności. RFID Locator z kolei umożliwia śledzenie towaru poprzez monitorowanie pozycji wózka oraz lokalizacji załadunku i rozładunku przewożonego towaru. Automatyczna identyfikacja miejsc magazynowania, pozwala na szybką i bezbłędną obsługę systemu kontroli ruchem oraz znaczną oszczędność czasu. Dodatkowo, możliwość przekazywania danych za pomocą sieci bezprzewodowej WLAN do zewnętrznego systemu zarządzania, zapewnia eliminację błędnych informacji terminalowych. Usprawnia to działalność operatora i obsługiwanego pojazdu, zapewniając jednocześnie ciągłość pracy całego zakładu.

OPTISPEED i OPTISAFE

Model OPTISPEED 3.3 zapewnia automatyczne dopasowanie szybkości wykonywanych działań do wagi przewożonego ładunku i wysokości, na jakiej znajduje się obecnie podnośnik. Najnowsza wersja OPTISPEED 4.0 stanowi natomiast pomoc nawigacyjną dla kierowcy. Zatrzymując pojazd i widły na optymalnej wysokości i odległości w stosunku do ładunków i regałów,racjonalizuje trasę dojazdu. Pozycja wózka określana jest za pomocą tzw. enkodera, służącego do pomiaru odległości i korygowana dzięki skanerom kodów kreskowych, umieszczonym bezpośrednio na pojeździe. System, podobnie jak w przypadku wcześniejszej wersji, dostosowuje wysokość podnoszenia wideł do wykonywanego obecnie zadania. Dodatkowo, dzięki pobieranym informacjom, wskazuje właściwą pozycję wózka, pozycję docelową towaru w regale oraz ściśle wyliczony dystans, jaki należy pokonać.

OPTISAFE natomiast gwarantuje uniknięcie zderzeń pojazdu z przeszkodami i zatrzymanie go w alejach magazynów, których warunki postrzegane są jako niebezpieczne. Istnieje również możliwość rejestrowania wysokości sufitu magazynu i automatycznego obniżania masztu w miejscach, gdzie poziom stropu jest niższy. Systemy optymalizujące pracę wózka widłowego stanowią znaczne udogodnienie dla operatora, przede wszystkim przy manewrowaniu. Zwiększają również bezpieczeństwo, dzięki wdrożeniu procesów, eliminując błędne załadunki i rozładunki.

Kluczem do skutecznego zarządzania flotą wewnątrzmagazynową jest umiejętne połączenie dostępnych systemów wspomagania operatora z innymi rozwiązaniami, usprawniającymi pracę pojazdów. Wybór odpowiedniego wózka z dodatkowym oprzyrządowaniem powinien być oparty o infrastrukturę magazynu i indywidualne wymagania przedsiębiorstwa. W ten sposób przyczyni się do optymalizacji ogółu działań firmy i zwiększenia ich efektywności.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!