Logitrans z systemem mHR

4 listopada 2013, 8:36

Firma Logitrans, specjalizująca się w rozwiązaniach informatycznych dedykowanych dla branży transportowej będzie wkrótce korzystać z profesjonalnego rozwiązania wspomagającego zarządzanie kapitałem ludzkim. Spółka podpisała umowę na wdrożenie systemu mHR.

Współpraca Logitrans i BPSC

Dzięki mHR Logitrans będzie mógł m.in. zarządzać kompetencjami i kwalifikacjami pracowników, a także lepiej planować ich rozwój. Dostawcą systemu mHR jest chorzowska spółka BPSC. Logitrans jest twórcą i operatorem systemu Trans.eu. Oferowane w ramach systemu rozwiązania ułatwiają  pracownikom branży TSL ich codzienną pracę. Z systemu Trans.eu obecnie korzystają użytkownicy z 24 krajów, który dostępny jest w 19 wersjach językowych, a jego celem jest integracja europejskiego rynku usług transportowych.

Powodem podjęcia przez Logitrans współpracy z BPSC była potrzeba zarządzania procesem ocen kompetencyjnych, zorientowanie działań firmy na rozwój pracowników i przełożenie na wzrost efektywności ich pracy.

mHR to system wspierający zarządzanie kapitałem ludzkim, który dotyka wszystkich zagadnień, wykraczających poza zakres działania standardowych narzędzi kadrowo-płacowych. Rozwiązanie to pozwala na pełne zarządzanie strukturą organizacyjną firmy, w tym m.in. zarządzanie kwalifikacjami, kompetencjami, szkoleniami i rozwojem pracowników. mHR przekłada się na wzrost motywacji pracowników i osiąganie przez firmę korzyści biznesowych, wynikających z pełnego wykorzystania potencjału pracowników.

Podpisana umowa o wdrożeniu systemu mHR w firmie Logitrans obejmuje implementację następujących elementów: modułu bazowego, zarządzanie kompetencjami, kwalifikacjami i efektywnością. W dalszej perspektywie  spółka planuje wdrożenie innych funkcjonalności wspierających zarządzanie szkoleniami.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!