Święta w magazynie

18 grudnia 2013, 13:50

Dla większości przedsiębiorstw handlowych grudzień to okres największej aktywności w ciągu roku. Jak ekonomicznie zwiększyć w tym czasie przepustowość magazynu?

Wynajem wózków widłowych na krótki termin

Sezonowa intensyfikacja prac, typowa dla okresu przedświątecznego, często wymusza zmianę organizacji pracy i optymalizację wykorzystania zasobów. Zdarza się jednak, że utrzymywana przez cały rok flota i kadra nie są w stanie sprostać ekstremalnym wymaganiom, przed którymi przedsiębiorstwo staje w grudniu. Są jednak sposoby, by okresowo wzmocnić park maszynowy i zwiększyć przepustowość magazynu.

Krótkoterminowy wynajem wózków widłowych to jedno z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w sezonach o zwiększonej aktywności handlowej. Daje możliwość korzystania z pojazdów w czasie dostosowanym do indywidualnego zapotrzebowania, tj. przez kilka dni, tygodni czy miesięcy. Oczywistą zaletą takiej usługi jest możliwość uniknięcia obciążenia finansowego związanego z zakupem nowych pojazdów. Pozwala to na pozostawienie wolnych środków i zapewnienie płynności pieniężnej. Rozwiązanie przynosi również inne korzyści. Przedsiębiorcom wynajmującym maszyny najczęściej oferowana jest w ramach jednej umowy pełna obsługa serwisowa. Dzięki temu, nie trzeba uwzględniać w budżecie dodatkowych kosztów związanych z przeglądami i naprawami.

Nie w każdym przypadku przedświąteczna intensyfikacja prac wymaga wzmocnienia parku maszynowego. Gdy przedsiębiorstwo dysponuje wystarczającą liczbą wózków paletowych i widłowych, często angażuje się dodatkowych pracowników. Według Manpower, grudzień każdorazowo oznacza zwiększenie zapotrzebowania na siłę roboczą. W zeszłym roku agencja zatrudnienia oddelegowała do prac świątecznych 1,5 tysiąca osób. Kolejne 2 tysiące pracowników zostało zrekrutowanych do pracy przy produkcji, gdzie przedsiębiorcy zanotowali sezonową, zwiększoną liczbę zamówień.

Tymczasowe zatrudnienie to dla firmy sposób na zabezpieczenie ciągłości działalności poprzez pozyskanie wykwalifikowanej kadry, której kompetencje są weryfikowane przez zewnętrzne agencje. Pierwsza faza rekrutacji do pracy w okresie przedświątecznym rozpoczyna się już w listopadzie. Zazwyczaj, pracownicy tymczasowi gwarantują swoją dyspozycyjność do stycznia. Dzięki temu pracodawca zyskuje pewność, że również w przypadku wydłużenia się gorącego okresu, utrzyma moce przerobowe na poziomie pozwalającym płynnie realizować wszystkie zamówienia.

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy bardziej opłacalnym sposobem zwiększenia przepustowości magazynu będzie dodatkowe zatrudnienie czy wynajem maszyn. Każdorazowo trzeba brać pod uwagę zaplecze techniczne danego przedsiębiorstwa i stopień intensyfikacji działań w okresie przedświątecznym. Warto brać pod uwagę i, kiedy to konieczne, łączyć oba rozwiązania.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!