Mainfreight Poland otwiera nowy oddział w Poznaniu

27 marca 2015, 14:02

Mainfreight Poland, dostawca rozwiązań logistycznych w ramach łańcucha dostaw, umacnia europejską sieć połączeń drogowych. Firma otworzyła kolejny oddział w Luboniu koło Poznania.

Nowy oddział Mainfreight Poland w Luboniu k/Poznania jest czwartym, po Pruszkowie, Katowicach i Warszawie, oddziałem firmy w Polsce. Poznański oddział specjalizuje się w przewozach  drobnicowych w eksporcie i imporcie do krajów Beneluksu. Stąd codziennie obsługiwane są bezpośrednie połączenia drogowe z centrami przeładunkowymi Wim Bosman Mainfreight Group w  Holandii oraz Belgii. Średni czas transportu z Polski wynosi36 godzin. Poznański oddział będzie wspierać również krajową sieć transportową Mainfreight Poland, obsługując klientów w zakresie transportu całopojazdowego, a także w ramach usług spedycji morskiej i spedycji lotniczej. 

– „O wyborze Lubonia k/Poznania na kolejny oddział Mainfreight Poland zadecydowała jego lokalizacja – bliskość Autostrady A2 oraz skupienie centrów logistycznych. Dobra infrastruktura drogowa zapewnia szybkie połączenie z krajami Europy Zachodniej. Dzięki temu możemy jeszcze bardziej efektywnie wspierać działalność biznesową naszych klientów, koncentrujących się na wymianie handlowej z Europą Zachodnią, zwłaszcza z krajami Beneluksu." – powiedziała Beata Krawczyk, Dyrektor Zarządzająca Mainfreight Poland.   

Zakres świadczonych usług poznańskiego oddziału Mainfreight Poland będzie stopniowo rozszerzany.Planowane jest uruchomienie bezpośrednich stałych połączeń z Wielką Brytanią oraz usługi logistyki kontraktowej.

Sieć połączeń drogowych Mainfreight Poland obejmuje całą Europę. Firma posiada 70 pojazdów własnych, współpracuje z 200 podwykonawcami. Grupa Mainfreight działa w oparciu o certyfikaty – ISO 9001 i 14001, HACCP, LEAN & GREEN (proekologiczny system zarządzania).Firmaobsługuje także transporty towarów wymagających specjalnych warunków przewozu oraz posiada zezwolenie na transport ADR (w tym materiały radioaktywne ADR7) i przewóz odpadów.Kierowcy są przeszkoleni również w zakresie bezpieczeństwa transportu produktów HiTech (według standardów określonych przez TAPA).

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!