Struktura kar nakładanych na przewoźników

4 lipca 2005, 0:00

W 2004 roku inspektorzy transportu drogowego, których głównym zadaniem jest kontrola dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego, kontrola dokumentów przewozowych, kontrole ruchu drogowego w ramach uprawnień nadawanych ustawą Prawo o ruchu drogowym, a także kontrola czasu pracy kierowców przeprowadzili 140 989 kontroli drogowych, wydając przy tym 42 956 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę około 59 823 tys. zł. Z tej ogólnej kwoty 30% nałożonej kary dotyczyło przewoźników zagranicznych, natomiast aż 70% krajowych.
W wyniku działalności kontrolnej stwierdzono około 89 tys. naruszeń przepisów sankcjonowanych zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr125, poz. 1371 z późn. zm.). Szczegółową strukturę naruszeń przepisów prezentujemy na poniższym wykresie.

 


Według powyższych danych najwięcej, bo aż 80% stwierdzonych naruszeń dotyczyło nieprzestrzegania przez kierowców przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków. Naruszeń związanych z niewnoszeniem przez przewoźników obowiązkowych opłat za przejazd po drogach krajowych odnotowano 9 razy mniej. Z kolei naruszenia związane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych to ok. 3,3% ogólnej liczby stwierdzonych naruszeń.


Tak jak już wspomniano najwięcej odnotowanych naruszeń związanych było z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie czasu pracy kierowców, w związku z tym poniżej przedstawiamy ich szczegółowy rozkład.


 ]2[


Jak widać z ogólnej liczby naruszeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie czasu pracy kierowców najczęściej spotykane jest nieokazywanie do kontroli zapisów z urządzeń rejestrujących lub też przedstawienie wykresówek niezawierających wszystkich danych. W zakresie przestrzegania norm dotyczących prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i odpoczynków najwięcej nieprawidłowości dotyczy niezgodnego z przepisami skrócenia czasu odpoczynku dziennego, wydłużenia czasu jazdy bez przerwy, a także czasu jazdy dziennej.


Źródło: Inspekcja Transportu Drogowego

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!