Przebiegi samochodów w transporcie krajowym i międzynarodowym

14 listopada 2005, 0:00

Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2004 liczba pustych przebiegów wyrażona w wozokilometrach wynosi 3837 mln, natomiast liczba kilometrów pokonanych z towarem wynosi 9035 mln.
65% liczby kilometrów pokonanych bez załadunku odnotowujemy w transporcie krajowym (3241 mln), natomiast w transporcie międzynarodowym wartość ta jest prawie 5 razy mniejsza (596 mln).
Rozkład procentowy dotyczący wartości pustych i ładownych przebiegów w podziale na transport krajowy i międzynarodowy przedstawiony jest na poniższych wykresach.


]2[


Jako ciekawostkę w poniższej tabeli prezentujemy rozkład pustych i ładownych przebiegów w podziale na transport zarobkowych i gospodarczych.


Wyszczególnienie


Ogółem

Transport


zarobkowy


gospodarczy


przebieg


przebieg

przebieg


ładowny


pusty


ładowny


pusty


ładowny


pusty


w mln wozokilometrów


Ogółem


9035


3837


6134


2257


2901


1580


Transport krajowy

5881


3241


3303


1788


2578


1453


Transport międzynarodowy


3154


596


2831


469

323


127Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!