Wyniki kontroli drogowych

9 października 2006, 0:00

Przedstawiamy Państwu częściowe wyniki przeprowadzonych przez inspektorów transportu drogowego kontroli drogowych w pierwszej połowie 2006r. Bardziej szczegółowe wyniki kontroli przedstawimy w kolejnych wydaniach TruckFocus.pl.
W pierwszym półroczu 2006 r. inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili 79048 kontroli drogowych, z czego 38935 dotyczyło przewoźników krajowych, zaś pozostałe 40113 przewoźników zagranicznych.

W wyniku działalności kontrolnej Inspekcji wydanych zostało 19996 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej, na łączną kwotę około 35107 tys. zł. Z ogólnej liczby wydanych w tym okresie decyzji – 9803 kar administracyjnych, na łączną kwotę 20329 tys. zł dotyczyło przewoźników krajowych, a 10193, na kwotę 14777 tys. zł – przewoźników zagranicznych. Stosunek wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów wyniósł 25%.

Źródło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!