Wynagrodzenia w logistyce a wielkość firmy

26 marca 2007, 0:00

Wynagrodzenia w logistyce w zależności od wielkość firmy przedstawiają się następująco. Zarobki osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach osiągają poziom 2000 PLN. Pracownicy małych przedsiębiorstw (10-49 osób) dostają o 11% więcej (2220 PLN). Dochody pracowników średnich przedsiębiorstw (50-249 osób) zwiększają się o kolejne 8%. Najlepiej zarabiają pracownicy dużych przedsiębiorstw (powyżej 1000 osób). Połowa z nich otrzymuje płace w przedziale 2000 PLN a 4360 PLN – mediana wynosi 2830 PLN. 10% najlepiej zarabiających osiąga dochód wyższy niż 7480 PLN, podczas gdy 10% najlepiej zarabiających w mikro przedsiębiorstwach do otrzymuje powyżej 4730 PLN. Różnica procentowa wynosi 58%.

Tabela Wynagrodzenia całkowite w zależności od wielkości firmy.

 

Wielkość próby

10% zarabia poniżej

25% zarabia poniżej

mediana (PLN)

25% zarabia powyżej

10% zarabia powyżej

mikro przedsiębiorstwo (1-9)

234

1000

1350

2000

2970

4730

małe przedsiębiorstwo (10-49)

595

1200

1500

2220

3400

5500

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

824

1300

1795

2400

3500

5500

duże przedsiębiorstwo (250-999)

621

1400

1820

2600

4000

6600

duże przedsiębiorstwo (>1000)

525

1500

2000

2830

4360

7480

Wynagrodzenia w firmach z różnym kapitałem
Jak wynika z tabeli poniżej na wysokość płacy wpływa rodzaj kapitału przedsiębiorstwa. Połowa pracowników firm polskich zarabia pomiędzy 1600 PLN a 3150 PLN, zaś w firmach zagranicznych pomiędzy 2000 PLN a 4550 PLN. Mediana wynagrodzenia osób zatrudnionych w firmach polskich wynosi 2200 PLN. W firmach zagranicznych jest o 36% wyższa i osiąga poziom 2990 PLN.

Tabela Wynagrodzenia w zależności od kapitału firmy.

Kapitał

Wielkość próby

10% zarabia poniżej

25% zarabia poniżej

mediana (PLN)

25% zarabia powyżej

10% zarabia powyżej

polski (powyżej 50%)

1636

1200

1600

2200

3150

5000

zagraniczny (powyżej 50%)

1163

1500

2000

2990

4550

7350

Poniższy wykres pokazuje jak wyglądają płace na różnych stanowiskach z zależności od kapitału firmy. Jak widać wraz ze wzrostem szczebla zatrudnienia rosną rozbieżności płacowe. Największe dysproporcje w zarobkach występują wśród dyrektorów. Zatrudnieni w firmach zagranicznych otrzymują płace na poziomie 6586 PLN, czyli o 57% więcej niż w firmach polskich. W przypadku pracowników szeregowych różnica procentowa wynosi 14%, zaś wśród specjalistów i kierowników jest podobna (odpowiednio 28% i 30%).

Wykres Mediany wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w zależności od kapitału firmy.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!