RAPORT – Pracownicy i pracodawcy w motoryzacji – fragment

15 listopada 2007, 0:00

Przedstawiamy fragment raportu przygotowanego przez naszą firmę MotoFocus.pl „Pracownicy i pracodawcy w motoryzacji”. To pierwszy taki raport w Polsce. Porusza on wiele zjawisk zachodzących w firmach motoryzacyjnych w naszym kraju.
Przeprowadzone badanie pozwoliło uzyskać odpowiedzi na pytania, jakie jest miejsce pracownika w strukturze firmy, jakie są jego kompetencje, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Jakie są poglądy na temat motywowania do pracy, tworzenia zintegrowanego i lojalnego zespołu, wynagradzania i oceniania. To podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem firmą.

Blisko 34% właścicieli podmiotów gospodarczych w branży motoryzacyjnej to osoby, które nie przekroczyły 35 lat. Kadra kierownicza firm motoryzacyjnych to również ludzie mieszczący się w przedziale wiekowym pomiędzy 18 a 35 lat. Można więc stwierdzić, że branża motoryzacyjna zdominowana jest przez ludzi młodych.

Tabela: Wiek a zajmowane stanowisko

W blisko 54% firm struktura organizacyjna to właściciel oraz równorzędni sobie pracownicy. Jak pokazuje poniższy wykres, poza strukturą liniową możemy także spotkać inne formy organizacji- w niektórych przypadkach dochodzi dodatkowy szczebel w postaci osoby zarządzającej, w 12,7% przypadków mamy do czynienia z rozbudowaną strukturą.

Wykres: Struktura organizacyjna w firmach

Jak pokazują poniższe dane ankietowani najczęściej deklarują, że w firmie, w której pracują oczekuje się inicjatywy i samodzielnej pracy od pracowników (36,9%) lub też, że przed podjęciem decyzji właściciel (szef) bierze pod uwagę zdanie pracowników (32,7%). Oznacza to, ze najpopularniejszy jest demokratyczny styl kierowania, czy też, zgodnie z inną klasyfikacją, styl konsultacyjny. Styl autokratyczny, charakteryzowany przez odpowiedź „Jako właściciel sam najlepiej wiem, co jest dobre dla mojej firmy” występuje w niewielu, bo 8,2% przypadków.

Wykres: Sposób zarządzania

W myśl tego, co pokazuje i nauka i praktyka, można powiedzieć, że to dobrze, że odsetek ten nie jest większy. Dobrze przede wszystkim, gdyż wielu pracowników ma ambicje być kimś więcej niż tylko wykonawcą zadań.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu z badania.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!