Badanie reprezentantów handlowych w motoryzacji w Czechach

7 czerwca 2010, 0:00

Jakie są oczekiwania przedstawicieli handlowych w Czechach, co ich motywuje i demotywuje? Przedstawiamy raport, którego celem było przedstawienie informacji na temat przedstawicieli działów handlowych w motoryzacji w Czechach, czynników, które motywują handlowców, ale również demotywują do pracy, ogólnych zasad wynagradzania, wyposażenie w narzędzia do pracy takie jak samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy, poznanie najistotniejszych problemów związanych w wykonywaną pracą handlowca.

Jeśli Twoja firma obsługuje rynek Czeski to ten raport z pewnością dostarczy wielu ciekawych informacji na temat przedstawicieli handlowych w motoryzacji w Czechach.


  Informacji na temat raportu udzieli:

Marcin Nowak

Dyrektor ds. badań rynku
e-mail: marcin.nowak@motofocus.pl
Tel. +48 609 186 810

Spis treści raportu poniżej:


1. Struktura próby

1.1 Struktura próby ze względu na płeć
1.2 Struktura próby ze względu na wielkość firmy
1.3 Struktura próby ze względu na wiek respondentów
1.4 Struktura próby ze względu na rodzaj firmy

1.5 Struktura próby ze względu na pracę w centrali lub filii firmy

2. Kim jest reprezentant handlowy w motoryzacji?

2.1 Średni staż pracy w charakterze reprezentanta handlowego
2.2 Która to praca w charakterze reprezentanta handlowego
2.3 Jaki % czasu pracy handlowcy poświęcają na pracę w terenie, biurze

3. Ogólne zasady wynagradzania przedstawicieli handlowych w motoryzacji

4. Czynniki motywujące reprezentantów handlowych

5. Czynniki demotywujące reprezentantów handlowych

6. Reprezentanci handlowi o swojej pracy, problemach i klientach

6.1 Kobieta jako reprezentant handlowy w motoryzacji
6.2 Częstotliwość składania raportów ze swojej pracy

6.3 Stosunek reprezentantów handlowych do wiedzy technicznej, szkoleń
6.4 Najistotniejsze cechy handlowca zdaniem reprezentantów handlowych
6.5 Najczęstsze zarzuty klientów
6.6 Stosunek reprezentantów handlowych do obniżek cen, materiałów reklamowych i sprzedaży

7. Samochód służbowy

7.1 Średni wiek samochodu służbowego reprezentanta handlowego
7.2 Jakiej klasy samochody posiadają reprezentanci handlowi
7.3 Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych

8. Wykorzystanie w pracy handlowca badań rynku

9. Kryzys w branży a praca w charakterze reprezentanta handlowego

10. Wnioski z badania

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!