Zarządzanie czasem – Cykl szkoleń płatnych

13 czerwca 2005, 0:00

Badania przeprowadzone przez PKPP Lewiatan wskazują, iż organizacja czasu pracy jest jedną ze słabych stron polskich przedsiębiorstw. Jedynie około 35% czasu przeznacza się na realizację zadań bezpośrednio związanych z pełnionymi funkcjami. Pozostałą część zajmują sprawy drugorzędne, które nie wpływają na zwiększenie obrotów firmy, ani na wzrost zadowolenia klientów. Z drugiej strony Polacy należą do czołówki krajów europejskich pod względem ilości godzin pracy i wydajności działania. Czy zatem zła organizacja i nieumiejętność zarządzanie sobą w czasie jest przyczyną braku wzrostu polskiej gospodarki?…
Jeśli tak, może wiec warto zastanowić się, jak wykorzystać każdą z 1440 minuty w ciągu dnia? Jak organizować pracę i zwiększyć swoją skuteczność ustalając priorytety, delegując zadania i wykorzystując techniki osobistego sukcesu.


Centrum Kreowania Liderów S.A. zaprasza na jednodniowe, intensywne seminarium, które dostarczy technik skutecznej organizacji pracy.
Szczegóły dotyczące programu i terminów proponowanego szkolenia  prezentujemy poniżej.
Temat: Zarządzanie czasem
Terminy i miejsca:
Katowice – 28 czerwca, 3 sierpnia
Warszawa – 7 lipca
Wrocław – 28 czerwca, 24 sierpnia
Główne punkty programu:
– Analiza obecnego stylu zarządzania czasem
– Organizacja czasu pracy – perspektywa planowania
– Praca z terminarzem
– Metody ustalania i realizacji priorytetów
– Delegowanie zadań i uprawnień
– Budowanie planów pracy z wykorzystaniem IT
Bank rozwiązań, czyli co zyskują uczestnicy po szkoleniu:
– Nowe umiejętności efektywnych metod planowania i realizacji zdań
– Wiedzę na temat swojego stylu pracy
– Uczestnicy wypracują osobiste karty mocnych i słabych stron funkcjonowania
– Własne (pisemne) deklaracje usprawnienia konkretnych obszarów dla zwiększenia efektywności własnego gospodarowania czasem
– Arkusze wzorów narzędzi do planowania czasowego poprzez nadawanie priorytetów do zastosowania w codziennej praktyce zawodowej
– Znajomość własnego rytmu dobowego
Forma zajęć:
aż w 80% zajęcia oparte są na interaktywnych metodach nauczania, takich jak: ćwiczenia, burze mózgów, testy, analizy zachowań i postaw. Charyzma trenera, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne pozwolą wydobyć potencjał i zwiększyć skuteczność działań zawodowych.
Koszt: 690 zł dla pierwszej osoby z firmy i 390 zł dla każdej następnej przy zgłoszeniu na jeden termin.
UWAGA: na hasło „Motofocus” 10 procent rabatu dla pierwszej osoby z firmy.
Aby pobrać formularz zgłoszenia należy kliknąć link: http://ww.ckl.com.pl/downloads/Umowa_zgloszenie_na_szkolenia.doc

Firma oferuje również możliwość indywidualnych konsultacji i doradztwo w dniu trwania szkolenia, a także możliwość realizacji szkolenia w formie szkolenia zamkniętego na indywidualne zlecenie w ustalonym terminie i miejscu.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!