Szkolenie- prawne aspekty obsługi reklamacji

11 lipca 2005, 0:00

Każda sprzedaż produktu czy usługi pociąga za sobą konsekwencje prawne w postaci możliwości podnoszenia roszczeń przez konsumentów np. reklamacji w razie wady produktu oraz obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez ustawę i umowę w zakresie realizacji reklamacji.
Proponowane przez firmę B&O Nawigator szkolenie pozwoli Państwu w pełni poznać i zrozumieć powiązania na poziomie przedsiębiorca-konsument, zwłaszcza w zakresie prawnych aspektów reklamacji oraz trybu ich realizacji.

Termin i miejsce szkolenia:
15 lipca, Warszawa


Cele szkolenia:
– Uświadomienie faktu, iż sposób rozpatrywanych reklamacji wpływa na wizerunek firmy.
– Poznanie podmiotów oraz przedmiotu reklamacji.
– Poznanie uprawnień kupującego/zamawiającego, gdy ujawni się wada w towarze.
– Poznanie obowiązków sprzedawcy.
– Poznanie odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar jest niezgodny z umowa.
– Nabycie praktycznych umiejętności oraz wiedzy prawnej w zakresie realizacji procesu reklamacji.


Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu:
Dowiecie się Państwo, jak właściwie i zgodnie z prawem przeprowadzić proces reklamacji w firmie.
Szkolenie obejmie rozpatrywanie reklamacji od pierwszego kontaktu z klientem, kiedy zgłasza wadę sprzedawcy, poprzez proces rozpatrywania i informowania klienta o rozpatrywanej reklamacji, aż do zakończenia procesu reklamacji o tzn. odmowy lub jej uwzględnienia.
W przypadku odmowy reklamacji dowiecie się Państwo o sposobach reagowania na roszczenia składane przez konsumentów na drodze sadowej oraz o możliwości rozwiązywania sporów na drodze polubownej.

Trener:
Tomasz Lenart – trener praktyk. Prawnik, specjalista w zakresie prawa gospodarczego (zagadnienia dotyczące procesu reklamacji, windykacji należności).


Program szkolenia:
1. Ogólne omówienie regulacji prawnych kształtujących proces reklamacji.
– Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
– Projekt ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów o zagadnienia dotyczące konsumentów.
– Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
– Kodeks Cywilny a zagadnienia dotyczące rękojmi za wady oraz gwarancji.
– Umowa zawarta z konsumentem.
2. Działalność komórki ds. Reklamacji w firmie.
– Organizacja komórki ds. reklamacji.
– Odpowiedzialność komórki ds. reklamacji.
– Rodzaje reklamacji i ich definicje.
– Karta gwarancyjna.
– Organizacja i opis postępowania reklamacyjnego w firmie.
– Zasady działania serwisantów.
3. Pozycja konsumenta w procesie reklamacyjnym.
– Prawa i obowiazki konsumenta.
– Tryb zgłaszania reklamacji.
4. Pozycja rzecznika praw konsumentów (rpk) w procesie reklamacyjnym.
– Prawa i obowiazki RPK.
– Tryb postępowania przed RPK.
5. Postępowanie polubowne w zakresie reklamacji (arbitraż).
– Ugoda z konsumentem na etapie rozpatrywania reklamacji.
– Sądownictwo polubowne działajace przy Inspekcji Handlowej.
6. Postępowanie sądowe w zakresie reklamacji.
7. Zawieranie umów – zakazane klauzule umowne.
8. Przykłady praktyczne oraz ćwiczenia w w/w zakresie.

Cena:
985 zł brutto (VAT zw.) i zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (podręcznik, ćwiczenia), materiały piśmiennicze, obiad w trakcie szkolenia, przerwy kawowe, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Jak obniżyć cenę o 200 zł? – kliknij na link http://www.ankietaszkoleniowa.friko.pl/


Opiekun szkolenia:
Marta Romanowska – tel. 022 877 38 47, 022 877 38 44,


Aby pobrać zgłoszenie: http://www.bonavigator.pl./zamowienie-o.php?id=106 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!