Szkolenie- Transport drogowy materiałów niebezpiecznych

25 lipca 2005, 0:00

Celem szkolenia organizowanego przez Akademia Dashofera jest zapoznanie osób zainteresowanych z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych, przedstawienie dokumentacji wymaganej przy tego rodzaju przewozach oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości w tym zakresie. Seminarium przygotowane jest w oparciu o umowę ADR 2005-2007.

Dla chętnych uczestników seminarium Akademia Dashofera organizuje po zajęciach krótki test – do jego zaliczenia wystarczą materiały szkoleniowe i wiedza nabyta podczas seminarium. Będzie on podstawą do otrzymania zaświadczenia o odbyciu szkolenia ogólnego, wymaganego przepisami Umowy ADR, sygnowanego przez uprawnionego wykładowcę.


Program szkolenia
1. Podstawowe regulacje prawne:
a) Krótkie omówienie Umowy ADR,
b) Omówienie przepisów prawnych krajowych (Ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych z rozporządzeniami)
2. Obowiązki uczestników przewozu.
a) Obowiązki uczestników
b) Dodatkowe wymagania dla załogi pojazdu
3. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych:
a) Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego; certyfikat klasyfikacyjny
b) Omówienie najważniejszych danych klasyfikacyjnych -nr UN, klasa, grupa pakowania, kod klasyfikacyjny, nr rozpoznawczy zagrożenia, wzorce nalepek, najistotniejsze przepisy szczególne
4. Znakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
5. Dokumenty w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych:
a) omówienie dokumentu przewozowego i przykłady niepoprawnych dokumentów
b) omówienie instrukcji pisemnych dla kierowców (w tym o wyposażeniu awaryjnym wymaganym w pojeździe)
c) pozostała dokumentacja (świadectwo dopuszczenia, zaświadczenie ADR)
6. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń uczestników.

Uczestnicy
Program zajęć skierowany jest do osób pracujących w firmach, które:
– importują lub produkują materiały niebezpieczne,
– magazynują materiały niebezpieczne,
– przewożą materiały niebezpieczne,
– dokonują czynności załadunku/rozładunku/przeładunku materiałów niebezpiecznych,
– zlecają ładunki (spedycje).


Referent
Sylwia Maliszewska – doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych aktualnie prowadzi własną działalność doradczą, współpracuje z firmami przewozowymi, importowymi i produkcyjnymi; członek Stowarzyszenia Doradców SDGSA.


Koszt uczestnictwa
549.00 PLN + 22%VAT dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium


Terminy, miejsce, zgłoszenie
24.08.2005, godz.9.30 – 16.30 Warszawa Centrum Finansowe Puławska
Zgłoszenie http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&kod=6LON03&z=SI-7032
06.10.2005, godz.9.30 – 16.30 Warszawa Centrum Finansowe Puławska
Zgłoszenie http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&kod=6LON04&z=SI-7032

Kontakt
Dominika Bartczak, tel (22) 559 36 88

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!