Szkolenia z zagadnień celnych

29 stycznia 2007, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza w lutym na szkolenia z zakresu:
I Procedury uproszczone – najnowsze zmiany w przepisach i ich praktyczne zastosowanie
II Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym – najnowsze regulacje prawne w teorii i praktyce

Szczegółowy program szkoleń:

Szkolenie I Procedury uproszczone – najnowsze zmiany w przepisach i ich praktyczne zastosowanie

W ramach programu szkolenia zostaną omówione następujące nowości:
1. Instytucja pozwoleń pojedynczych na stosowanie procedury uproszczonej.
2. Proponowane zmiany w stosowaniu procedury uproszczonej przy obejmowaniu towaru procedurą tranzytu.

3. Nowe wzory wniosków stosowanych w postępowaniu celnym na podstawie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów.

Termin: 01.02.2007, czwartek, godz. 10.00-16.00
Program szkolenia:
1. Procedura uproszczona przy dokonywaniu zgłoszeń celnych
a) przepisy wspólnotowe,
b) przepisy krajowe,
c) instrukcje i wyjaśnienia.

2. Zastosowanie procedury uproszczonej
a) tryb uzyskiwania pozwolenia (wypełnienie wniosku),
b) zmiana udzielonego już pozwolenia,
c) zabezpieczenia,
d) rodzaje stosowanych uproszczeń,
e) miejsce uznane.
3. Realizacja procedur uproszczonych
a) wpis do rejestru,
b) składanie zgłoszenia celnego uzupełniającego,

c) korekta przyjętego przez organ celny zgłoszenia,
d) weryfikacja przyjętych zgłoszeń celnych,
e) wysyłka i odbiór towaru poza godzinami urzędowania organu celnego.
4. Towary wyłączone spod stosowania procedury uproszczonej
5. Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towaru
6. Stosownie uproszczeń w gospodarczych procedurach celnych
7. Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towaru

8. Dyskusja, pytania, konsultacje z prowadzącym

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0701zgc  

Szkolenie II Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym – najnowsze regulacje prawne w teorii i praktyce

W ramach programu szkolenia zostaną omówione następujące nowości:
1. Decyzja NR 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE-Turcja z dnia 26 września 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania decyzji nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja (m.in.: wystawianie i weryfikacja świadectw A.TR, towary powracające, deklaracje dostawcy).
2. Dowody pochodzenia wystawiane na podstawie protokołów EUR-MED.

3. Kumulacja diagonalna.
4. Zmiana Rozporządzenia Rady (WE) NR 1207/2001

Termin: 02.02.2007, piątek, godz. 10.00-16.00
Program szkolenia:
1. Reguły pochodzenia niepreferencyjnego.
– zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia.
– szczególne potraktowanie towarów objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej.

– sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia.
– przypadki obowiązkowego potwierdzania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.
2. Reguły pochodzenia preferencyjnego.
– unia celna i jej istota,
– umowy preferencyjne,
– autonomiczne porozumienia preferencyjne,
– rodzaje dokumentów potwierdzających preferencyjne pochodzenie towarów,

– zasady wystawiania świadectw pochodzenia (duplikaty świadectw i świadectwa retrospektywne),
– kumulacja pochodzenia.
3. Zasady uznawania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów.
– terminy ważności dowodów pochodzenia,
– zasady dokonywania weryfikacji świadectw,
– warunek bezpośredniego transportu.
4. Wystawianie świadectw zastępczych.

5. Szczególne uregulowania dotyczące towarów złożonych w składzie celnym.
6. Weryfikacja wystawionych dowodów pochodzenia.
– weryfikacja przeprowadzona na wniosek zagranicznych służb celnych,
– wnioski polskich służ celnych o przeprowadzenie weryfikacji dowodów pochodzenia,
wystawionych przez zagraniczne władze celne lub inne uprawnione instytucje.
7. Poświadczanie wspólnotowego statusu towarów.

– deklaracja dostawcy i długoterminowa deklaracja dostawcy,
– wystawianie świadectw INF 4.
8. Panel dyskusyjny – pytania, omawianie przypadków, konsultacje z prowadzącym.

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0701rpc

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!