Prawo akcyzowe po zmianach i wypełnianie deklaracji akcyzowych – szkolenia

5 lutego 2007, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza na szkolenia z zakresu:

I Prawo akcyzowe po zmianach
II Wypełnianie deklaracji akcyzowych – warsztaty

Szczegółowy program szkoleń:

Szkolenie I Prawo akcyzowe po zmianach

W ramach programu szkolenia zostaną omówione następujące nowości:

1. Nowe obniżone stawki podatku akcyzowego.
2. Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego.
3. Zmiany dotyczące zabezpieczeń akcyzowych.

Termin: 15.02.2007, czwartek, godz. 10.00-16.00

Program:
1. Ogólne zasady stosowania podatku akcyzowego w myśl dyrektyw UE (horyzontalnej i strukturalnych).
2. Podatek akcyzowy w innych państwach członkowskich.

3. Zakres przedmiotowy regulacji dotyczących obrotu wyrobami akcyzowymi
a) regulacje dotyczące wyrobów zharmonizowanych
b) regulacje dotyczące wyrobów niezharmonizowanych
c) system składów podatkowych (otwarcie i prowadzenie składu podatkowego)
4. Instytucje prawne na gruncie przepisów akcyzowych
a) system zawieszenia akcyzy
b) zarejestrowany handlowiec

c) niezarejestrowany handlowiec
d) przedstawiciel podatkowy
5. Sposób obliczania podatku akcyzowego
a) podstawa opodatkowania
b) stawki akcyzowe
6. Zwolnienia akcyzowe (obligatoryjne i fakultatywne)
7. Zabezpieczenia akcyzowe – formy i rodzaje zabezpieczeń
Sytuacje, kiedy podmiot może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego.

8. Stosowanie dokumentów ADT i UDT w obrocie towarami akcyzowymi zharmonizowanymi. Wypełniania administracyjnego dokumentu towarzyszącego i uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Obieg kart
9. Kontrola podatkowa, w tym wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego
10. Stosowanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym
11. Pytania, omawianie przykładów, konsultacje

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 590,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0701acc  

Szkolenie II Wypełnianie deklaracji akcyzowych – warsztaty

Termin: 16.02.2007, piątek, godz. 10.00-16.00

Program:
1. Rodzaje występujących deklaracji akcyzowych.
2. Ogólne zasady sporządzania deklaracji akcyzowych:
a) podmioty zobowiązane do składania deklaracji,
b) terminy składania deklaracji,
c) określenie ilości towaru akcyzowego w poszczególnych rodzajach deklaracji,

d) zasady stosowania zaokrągleń.
3. Szczegółowe zasady wypełniania poszczególnych rodzajów deklaracji.
4. Występowanie ubytków i naliczanie podatku akcyzowego od ubytków. Określenie właściwej stawki podatku akcyzowego od ubytków.
5. Stosowanie zaliczek dziennych na poczet podatku akcyzowego:
a) kto musi wnosić zaliczki dzienne,
b) sposób obliczania wysokości zaliczek dziennych,

c) nadpłata i niedopłata podatku.
6. Stosowanie banderoli:
a) prowadzenie ewidencji,
b) banderole zniszczone i uszkodzone,
c) zdjęcie banderoli z wyrobu akcyzowego.
7. Zasady składania i wypełniania korekty złożonych deklaracji.
8. Wypełnianie i składanie deklaracji podsumowującej.
9. Stosowanie deklaracji AKC – S.
10. Zasady wypełniania i stosowania AKC – U.

11. Wypełnianie dokumentów ADT i UDT w obrocie towarami akcyzowymi zharmonizowanymi. Obieg kart.
12. Pytania, omawianie przykładów, konsultacje.

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena: 590,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0701adc

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!