Podstawy logistyki oraz zarządzanie zapasami – szkolenia

5 lutego 2007, 0:00

Firma Akademia Menedżera zaprasza na następujące szkolenia:
I Podstawy logistyki
II Zarządzanie zapasami

Szczegółowy program szkoleń:

Szkolenie I Podstawy logistyki – 12-13.02.2007 r. Warszawa

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do osób wchodzących w problematykę logistyki, w tym początkujących pracowników średniego i wyższego szczebla magazynów, działów transportu i logistyki produkcyjnych i dystrybucyjnych / handlowych i innych, a także dla pracowników innych działów przedsiębiorstw, dla których zrozumienie istoty logistyki stanowić ma podstawę kontaktu z tym obszarem funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza pracowników działów: produkcji, kontrolingu i finansów, przetwarzania zamówień, zaopatrzenia oraz planowania.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu
Szkolenie prowadzone w formie wykładów i wspólnych dyskusji uzupełniane będzie ćwiczeniami mającymi na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu logistyki.
Przewiduje się wykorzystanie następujących metod prowadzenia szkolenia:
– Wykład – prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
– Ćwiczenia – prezentacja zastosowań omawianych zagadnień, nabycie niezbędnych umiejętności do ich praktycznego wykorzystania.
– Metody kształcenia aktywnego.

Celem szkolenia jest:

– Uporządkowanie, ugruntowanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z zakresu logistyki przedsiębiorstw, w tym pełne zrozumienie istoty logistyki i przebiegu procesów logistycznych.
– Przygotowanie pracowników działów nielogistycznych do współpracy z obszarem logistyki przedsiębiorstw oraz zewnętrznymi usługodawcami logistycznymi.
– Przygotowanie do praktycznego podejmowania decyzji typu „logistyka własna czy obca”.
– Wyposażenie słuchaczy w narzędzia i metody analizy jakościowej i ilościowej.
– Wzbogacenie praktycznej wiedzy menedżerskiej w obszarze logistyki oraz wiedzy o rynku usług TSL w Polsce.

Miejsce
Szkolenie odbędzie się w Centrum Finansowym Puławska, na ul. Puławska 15 w Warszawie (10-15 min od Dworca Centralnego).

Koszt
Zgłoszenie udziału do 8 lutego 2007 r. – 1190 zł + 22% VAT (1451,80 zł)
Zgłoszenie udziału po 8 lutego 2007 r. – 1390 zł + 22% VAT (1695,80 zł)

Uwaga!!! Przy zgłoszeniu dwóch osób na szkolenie uczestnictwo dla trzeciej osoby jest bezpłatne.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Ostateczny termin zgłoszenia udziału w szkoleniu mija 9. lutego 2007 r.

Formularz zgłoszeniowy http://www.akademiamenedzera.pl/p_images/pliki/a8407dcfe5.doc  

Szkolenie II Zarządzanie zapasami – 15-16.02.2007 r. Warszawa

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem oraz sprzedażą w przedsiębiorstwach.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu
Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych. Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym przypadkiem. Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą trenera, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu związanego z gospodarką zapasami.
W takcie szkolenia wykorzystuje się grę decyzyjną, podczas której uczestnicy mogą sami we własnym zakresie przeprowadzić symulację podstawowych decyzji w zakresie kosztów zapasów, a także poziomu obsługi klienta. Na tej podstawie, po zakończeniu gry omówione są wnioski z przeprowadzonej symulacji. Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych firm polskich i zagranicznych.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia prelegenta z kierowania i uczestnictwa w kilkudziesięciu projektach z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji oraz redukcji zapasów.

Celem szkolenia jest:
– Stworzenie podstaw do podejmowania decyzji w zakresie sterowania zapasami,
– Określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych,
– Określenie rodzajów popytu oraz ich wpływ na wielkość zapasów,
– Wykorzystanie metod prognozowania do obliczenia wielkości zapasów w różnych okresach czasowych,

– Określenie parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie,
– Określenie i analiza metod zarządzania zapasami,
– Określenie wpływu miejsc składowania na wielkość i charakter zapasów,
– Zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie.

Miejsce
Szkolenie odbędzie się w Centrum Finansowym Puławska, na ul. Puławska 15 w Warszawie (10-15 min od Dworca Centralnego).

Koszt
1390 zł + 22% VAT (1695,80 zł)

Uwaga!!! Przy zgłoszeniu dwóch osób na szkolenie uczestnictwo dla trzeciej osoby jest bezpłatne.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w szkoleniu mija 13 lutego 2007 r.

Formularz zgłoszeniowy http://www.akademiamenedzera.pl/p_images/pliki/5ccda07b52.doc 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!