Szkolenia w firmie J.G. Training

5 marca 2007, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza w marcu na następujące szkolenia:
I Czas pracy kierowców – problemy praktyczne
II Warunki dostaw INCOTERMS 2000 oraz konwencja wiedeńska


Szczegółowy program szkoleń:

Szkolenie I Czas pracy kierowców – problemy praktyczne

Celem szkolenia jest:
– przedstawienie uregulowań prawnych i ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących czasu pracy kierowców,

– omówienie zasad prawidłowego zastosowania wspomnianych regulacji w praktyce,
– omówienie i analiza przypadków z praktyki zawodowej uczestników, pod kątem właściwego zastosowania przepisów prawnych.

Termin: 20.03.2007, wtorek, godz. 10.00-16.00

Program szkolenia:
1. Unormowania prawne.

2. Normy czasu pracy, jazdy i odpoczynku.
3. Użytkowanie urządzeń pomiarowych oraz wykresówek.
4. Obowiązki związane z wypełnianiem zaświadczeń oraz ręcznym wypełnianiem wykresówek.
5. Odpoczynki tygodniowe oraz rekompensaty skróceń odpoczynków.
6. Panel dyskusyjny – przykłady, analiza przypadków, pytania.

Prowadzący: Jacek Szyposz

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0702cpt  

Szkolenie II Warunki dostaw INCOTERMS 2000 oraz konwencja wiedeńska

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zawierają umowy kupna – sprzedaży w relacjach międzynarodowych (eksport, import, transakcje wewnątrzwspólnotowe) oraz osób obsługujących takie transakcje.
Omawiane zagadnienia będą poparte licznymi przykładami, jest przewidziany czas na odpowiedzi na pytania uczestników, analizę przypadków, dyskusję i konsultacje.

Termin: 21.03.2007, środa, godz. 10.00-16.00

Program szkolenia:
1. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja wiedeńska)
– zakres stosowania
– co to jest i jakie warunki musi spełniać oferta
– typy ofert: odwołalna, nieodwołalna
– kiedy umowa kupna-sprzedaży jest skutecznie zawarta
– obowiązki sprzedającego

– obowiązki kupującego
– środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy
– przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru
2. Warunki dostaw – INCOTERMS 2000
– zastosowanie reguł handlowych (INCOTERMS, RAFT, COMBITERMS) w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie – analiza poszczególnych grup formuł:
a/ grupa E – EXW
b/ grupa F – FCA, FAS, FOB
c/ grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP

d/ grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
– ubezpieczenia CARGO w INCOTERMS 2000
– reguły handlowe a umowa przewozu i umowa spedycji
– wybrana reguła handlowa a wartość celna towaru
3.Panel dyskusyjny – pytania, problemy, przykłady, konsultacje

Prowadzący: Andrzej Sikorski

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0702kwt

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!