Transport, spedycja i zagadnienia celne – szkolenia

9 marca 2007, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza na następujące szkolenia:
I Transport i spedycja międzynarodowa – umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR
II System INTRASTAT – podstawy prawne i zasady wypełniania deklaracji

III Praktyczne wypełnianie deklaracji INTRASTAT – warsztaty

Szczegółowy program szkoleń:

Szkolenie I
Transport i spedycja międzynarodowa – umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR

Termin: 22.03.2007, czwartek, godz. 10.00-16.00

Program szkolenia:
1. Umowa spedycji a umowa przewozu: podobieństwa, różnice pułapki.
Dokumenty przewozowe i spedycyjne: zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne, listy przewozowe: drogowy CMR, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski (B/L), zaświadczenie spedytora FIATA FCR inne.
2. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
3. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym
– rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora)
– specyfika, różnice, pułapki

– wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
– rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
– rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
– ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000
– instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
– praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej
– i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.

4. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
– zakres stosowania
– pojęcie osoby uprawnionej
– podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
– relacje przewoźnika i spedytora z osobą uprawnioną
– reklamacja – jak to robić prawidłowo
5. Transport samochodowy po przystąpieniu Polski do UE
6. Panel dyskusyjny – pytania, problemy, przykłady, konsultacje

Prowadzący: Andrzej Sikorski

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0702tst  

Szkolenie II
System INTRASTAT – podstawy prawne i zasady wypełniania deklaracji

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy zajmują się w swoich firmach sporządzaniem deklaracji INTRASTAT – zarówno do osób, które mają już doświadczenie w tym zakresie jak również do osób, które jeszcze nie zajmowały się tym zagadnieniem.

Celem zajęć jest: przedstawienie podstawowych założeń prawnych systemu Intrastat, omówienie zmian wprowadzonych w 2006 roku, omówienie zmian na 2007 rok, omówienie zasad wypełniania deklaracji w przywozie i wywozie.
Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie. Dzięki temu każdy uczestnik, niezależnie od poziomu zaawansowania, ma możliwość omówienia swoich problemów i wątpliwości, związanych z tematem szkolenia, z wykładowcą.
Na zakończenie zajęć przewidziano dodatkową godzinę konsultacji dla chętnych.

Termin: 22.03.2007, czwartek

Program szkolenia:


Część I, godz. 10.00 – 15.00:
I. Funkcjonowanie systemu INTRASTAT w latach 2004-2006:
1. Najczęściej pojawiające się problemy.
2. System upomnień.
II. Zmiany w polskim systemie INTRASTAT na 2007 rok:
1. Zmiana w przepisach prawnych UE w zakresie systemu INTRASTAT.
2. Dostosowanie polskich przepisów do regulacji prawnych UE.
3. Zmiany w zakresie podmiotowym.

4. System progów statystycznych.
5. Wykorzystanie danych finansowych do badania poprawności danych w systemie INTRASTAT.
6. Zmiany w deklarowaniu towarów w obrocie wewnątrzwspólnotowym.
7. Najczęściej popełniane błędy (na bazie dotychczasowych doświadczeń).
8. Korygowanie zgłoszeń INTRASTAT – ćwiczenie.

Część II, godz. 15.00 – 16.00:
Konsultacje dla chętnych.

Prowadzący: pracownik administracji publicznej, specjalizuje się w tematyce związanej z Intrastatem, prowadzi liczne szkolenia na ten temat.

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0702isc  

Szkolenie III
Praktyczne wypełnianie deklaracji INTRASTAT – warsztaty

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy zajmują się w swoich firmach sporządzaniem deklaracji INTRASTAT – zarówno do osób, które mają już doświadczenie w tym zakresie jak również do osób, które jeszcze nie zajmowały się tym zagadnieniem.

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności prawidłowego wypełniania deklaracji INTRASTAT.
Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie do 10 osób. Zajęcia prowadzone w formie mini – wykładów i ćwiczeń praktycznych, w trakcie których uczestnicy wypełniają deklaracje.

Termin: 23.03.2007, piątek, godz. 10.00 – 15.00

Program szkolenia:
1. Klasyfikowanie towarów według Nomenklatury Scalonej (CN) dla potrzeb deklaracji INTRASTAT – ćwiczenia polegające na ustalaniu właściwych 8-znakowych kodów Scalonej Nomenklatury (CN) dla wybranych towarów, dla których będą podane przykładowe opisy zawierające np. m.in. właściwości towarów, ich zastosowanie. Ćwiczenie będzie obejmować również praktyczne wdrażanie zasad określania ilości deklarowanych towarów.

2. Praktyczne wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego w zakresie handlu towarami z państwami członkowskimi UE – ćwiczenia polegające na wypełnianiu deklaracji INTRASTAT w przywozie i wywozie w odniesieniu do różnych warunków dostaw i rodzajów transakcji handlowych.
3. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Prowadzący: pracownik administracji publicznej, specjalizuje się w tematyce związanej z Intrastatem, prowadzi liczne szkolenia na ten temat.

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 590,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0702ipc

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!