Szkolenia dla spedytorów i logistyków

19 marca 2007, 0:00

Firma CTS Sikorski zaprasza na szkolenia:

I Elementy transportu i spedycji międzynarodowej
II Zmiany przepisów i stan aktualny dot. wymiany towarowej pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i z krajami trzecimi.

Szczegółowy program szkoleń:

Szkolenie I Elementy transportu i spedycji międzynarodowej


Wszechstronne i unikalne szkolenie przeznaczone dla handlowców oraz osób odpowiedzialnych za transport, spedycję i logistykę w firmie. Tematyka jest tak dobrana, aby pozwoliła usystematyzować posiadaną wiedzę oraz zwrócić uwagę na rzeczy, które przydadzą się nawet doświadczonym pracownikom nie mówiąc już o początkujących. Nie zawsze bowiem logika i tzw. zdrowy rozum mają pokrycie w przepisach prawa.

Materiały szkoleniowe: Konwencja CMR , Prawo przewozowe, INCOTERMS 2000 oraz wybrane fragmenty Kodeksu cywilnego dotyczące transportu, spedycji i ubezpieczeń to ważny atut tego szkolenia.
Program:
1. Warunki dostaw – INCOTERMS 2000
– Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie

– Analiza poszczególnych grup formuł:
a/ grupa E – EXW
b/ grupa F – FCA, FAS, FOB
c/ grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP
d/ grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
– INCOTERMS 2000 a ubezpieczenia
– INCOTERMS 2000 a umowa przewozu i umowa spedycji
– Wpływ zastosowanej formuły na wartość celną towaru

2. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
– pojęcie "osoby uprawnionej"
– prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
– relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną"
– dokładne omówienie procesu reklamacji
3. Dokumenty przewozowe i spedycyjne: zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne, listy przewozowe: drogowy CMR, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski (B/L), zaświadczenie spedytora FIATA FCR inne.

4. Gestia transportowa.
5. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne ( OPWS ).
6. Transport samochodowy po przystąpieniu Polski do UE
7. Dyskusja – pytania.

Termin szkolenia: 05.04.2007 r. godz. 10.00 – 16.00 .
Miejsce szkolenia:
Warszawa, sala wykładowa MUZA, Centrum Finansowe Puławska, ul. Puławska 15

Koszt: 560 zł + VAT obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, kawa / herbata

Wykładowca – mgr Andrzej Sikorski

Zgłoszenia /na karcie zgłoszenia/ należy przesłać pocztą lub faksem na numer 022 8704254
Więcej informacji po numerem tel.(022) 870 42 98

Karta zgłoszenia http://www.edukacja2001.com.pl/index.html?id=2&idw=15  

Szkolenie II Zmiany przepisów i stan aktualny dot. wymiany towarowej pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej i z krajami trzecimi

Szkolenie dla osób, które zajmują się międzynarodową wymianą towarową czyli dla: handlowców, agentów celnych, spedytorów i logistyków. Aktualny stan prawny oraz wykładnie i komentarze do poszczególnych zapisów. Okazja do zadawania pytań i rozwiania wszelkich wątpliwości.

1. Zmiany przepisów wspólnotowych dot. obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi UE i krajami trzecimi:
– ujednolicony tekst rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, wg stanu na koniec 2006 roku,
– ogólne zasady dotyczące wymiany towarowej z krajami trzecimi w świetle zmienionych w grudniu 2006 roku przepisów rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawiających przepisy w celu wykonania rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny,
2. Wymiana towarowa Państw Członkowskich UE z krajami trzecimi:
– przepisy stosowane wobec towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty,

– upoważnione podmioty gospodarcze, warunki i kryteria wydawania świadectw AEO,
– czasowe składowanie towarów,
– eksport i import towarów w przepisach prawa celnego i ustawy od towarów i usług,
– przepisy stosowane wobec towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty,
– towary wyprowadzane z obszaru celnego Wspólnoty i obowiązki osób dot. eksportu,

– tranzyt zewnętrzny towarów i obowiązki zobowiązanego,
– potwierdzanie wywozu towarów w urzędach celnych wyprowadzenia / wyjścia.
3. Zmiany przepisów wspólnotowych dot. obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej:
– zmiany przepisów dot. zgłoszeń INTRASTAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie,
wewnątrzwspólnotowym nabyciu i wewnątrzwspólnotowym uszlachetnianiu towarów,

– nowa instrukcja wypełniania zgłoszenia celnego (SAD) do procedury celnej,
4. Podsumowanie szkolenia i udzielanie odpowiedzi na zadane pytania.

Termin zajęć: 06.04.2007

Miejsce szkolenia: Warszawa, sala wykładowa Centrum Finansowe Puławska, ul. Puławska 15

Wykładowca: mgr Witold Dwernicki

Koszt: 560 zł + VAT obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, kawa / herbata

Zgłoszenia /na karcie zgłoszenia/ należy przesłać pocztą lub faksem na numer 022 8704254
Więcej informacji po numerem tel.(022) 870 42 98

Karta zgłoszenia http://www.edukacja2001.com.pl/index.html?id=2&idw=69

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!