Szkolenia w firmie kingck

26 marca 2007, 0:00

Firma kingck zaprasza na szkolenie:
I. Czas pracy kierowców – nowe przepisy, praktyczne aspekty

Szkolenie skierowane jest do dyrekcji, specjalistów ds. logistyki i transportu lub innej osoby z firmy zajmującej się czasem pracy kierowców.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat prawidłowego zastosowania i rozliczania czasu pracy kierowców, zgodnie z polskimi i europejskimi przepisami, analiza najczęściej pojawiających się błędów, analiza przypadków, przedstawienie najnowszych zmian.

Termin i miejsce szkolenia: 2 kwietnia 2007r. w Warszawie.

Zakres programowy:
1. Obowiązujące przepisy w zakresie czasu pracy kierowców
2. Ustawa o transporcie drogowym (zakres, definicje, obowiązek uzyskania licencji, zaświadczenia na przewozy własne, opłaty za przejazd po drogach krajowych, dokumentacja pracownicza, sankcje za naruszenie przepisów – odpowiedzialność przewoźnika i kierowcy)
3. Nowa ustawa o czasie pracy kierowców
4. Czas pracy i normy czasu pracy

5. Urządzenia pomiarowe oraz wykresówki, wypełnianie zaświadczeń oraz ręczne wypełnianie wykresówek
6. Tachografy, tachograf cyfrowy: podstawy prawne, zasady działania i obsługiwania urządzenia, obowiązki kierowcy i przedsiębiorcy
7. Odpoczynki tygodniowe oraz rekompensaty skróceń odpoczynków
8. Dokumenty wymagane od kierowcy podczas kontroli
9. Najczęściej występujące naruszenia
10. Zmiany, które będą obowiązywać od 11 kwietnia 2007r. na podstawie Rozporządzenia WE 561/2006 w zakresie czasu prowadzenia, przerw i odpoczynków

11. Panel dyskusyjny, indywidualne konsultacje

Dodatkowe informacje – tel. 022 822 07 37 lub http://www.kingck.pl/index.php?kat=5&pkt=37&zach=67

Firma kingck zaprasza również na warsztaty:

II. Spedycja i transport międzynarodowy dla logistyków i spedytorów

Szkolenie skierowane do: kierownictwa, specjalistów ds. logistyki, spedycji, transportu lub innych osób z Państwa firmy zainteresowanych zagadnieniami spedycji i transportu.
Kompendium wiedzy dla: kadry kierowniczej, specjalistów ds. logistyki, spedycji, handlowców. Kompleksowe omówienie tematów i praktyczne aspekty.

Termin i miejsce szkolenia: 3 – 4 kwietnia 2007r. , Warszawa

Zakres programowy:
Spedycja w transakcji międzynarodowej
– umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki
– umowa spedycji wg Kodeksu Cywilnego
– podstawowe dokumenty spedycyjne
– ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
– rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak wybierać swojego spedytora

Ubezpieczenie w transporcie
– rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
– wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
– rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
– rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
– ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000
– instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C

– praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.
Transport międzynarodowy
– umowa przewozu
– list przewozowy jako dowód na potrzeby podatku VAT
– ustawa Prawo przewozowe a Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, podstawowe różnice) – transport samochodowy
– ustawa Prawo przewozowe a Konwencja CIM – transport kolejowy

– ustawa Prawo przewozowe a Konwencja warszawska – transport lotniczy
– ustawa Prawo przewozowe a Kodeks morski – transport morski
– obowiązki stron
– system domniemań prawnych zwalniający przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru
– kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
– prawidłowy sposób składania reklamacji u przewoźnika

Dodatkowe informacje – tel. 022 822 07 37 lub http://kingck.pl/index.php?kat=6&fz=26

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!