Zasady prawidłowego załadunku pojazdów – szkolenie

5 kwietnia 2007, 0:00

Gwałtowny wzrost ilości pojazdów ciężarowych oraz postępująca degradacja dróg powoduje, że organy kontrolne, a szczególnie Inspekcja Transportu Drogowego, coraz częściej kontrolują masy pojazdów i naciski ich osi na jezdnię. Nawet, jeżeli przewoźnik nie przeciąży pojazdu ponad jego dopuszczalną masę całkowitą, to bardzo często przekroczone są dopuszczalne naciski na osie pojazdu – spowodowane to jest niewłaściwym rozmieszczeniem przewożonego ładunku na skrzyni ładunkowej pojazdu. Dodatkowym problemem jest niewłaściwe zamocowanie przewożonego ładunku na pojeździe, co grozi jego przemieszczaniem się po skrzyni ładunkowej, a w skrajnych przypadkach jego zrzuceniem z pojazdu w czasie transportu.
Szkolenie to przeznaczone jest dla logistyków, spedytorów a przede wszystkim dla nadawców i odbiorców ładunków, ponieważ to oni (a nie przewoźnik) odpowiadają, zgodnie z Prawem przewozowym czy Konwencją CMR za prawidłowe załadowanie i rozmieszczenie towaru na pojeździe.

Program:
1. Podstawy prawne
Elementy Umowy o międzynarodowym przewozie towarów (Konwencji CMR) oraz Ustawy z dnia 15-11-1984 r. PRAWO PRZEWOZOWE. Obowiązki uczestników przewozu (załadowcy, przewoźnika i kierowcy).
2. Zasady składania reklamacji dotyczących szkód powstałych w czasie przewozu, jak również opóźnienia w przewozie.
Zasadnicze różnice między Prawem przewozowym a Konwencją CMR, uprzywilejowana pozycja przewoźnika w Prawie przewozowym, ograniczenia w wysokości odszkodowania, domniemania prawne korzystne dla odbiorcy lub dla przewoźnika.

3. Załadunek pojazdu, a bezpieczeństwo przewozu ładunku.
4. Ograniczenia w ładowaniu pojazdów.
Ograniczenia wynikające z konstrukcji dróg, konstrukcji pojazdów oraz z praw fizyki. Siły działające na pojazd i ładunek (ciężar pojazdu, siła bezwładności i odśrodkowa). Siły utrzymujące ładunek na pojeździe (siła tarcia, zabezpieczenia i napinająca). Stateczność ładunku.
5. Wymagania ładunkowe wobec pojazdów.
Dobór nadwozia do przewożonego ładunku. Wytrzymałość ścian skrzyni ładunkowej, dopuszczalne naciski na podłogę skrzyni, właściwy rozkład obciążenia skrzyni i punkty mocowania ładunku. Zasady ustalania środka ciężkości ładunku. Plan ładowania pojazdu i umiejętność jego wykorzystania.
6. Rodzaje zabezpieczeń ładunków.

Dociskowe i kształtowe zabezpieczenia ładunku na skrzyni ładunkowej pojazdu oraz ich rodzaje, a także zabezpieczenie ładunku przez jego unieruchomienie. Umiejętność obliczania ilości pasów napinających i odciągów unieruchamiających ładunek na pojeździe, a także wykorzystania do tego celu szablonów i tablic obliczeniowych.
7. Środki mocujące dla zabezpieczenia ładunków.
Rodzaje środków mocujących (pasy, łańcuchy, liny, ochrony krawędzi, połączenia międzyścienne, pętle i kątowniki, siatki i plandeki, podkładki antypoślizgowe i poduszki wypełniające) i ich dobór do określonych ładunków. Budowa pasa mocującego i umiejętność posługiwania się nim w procesie mocowania ładunku.
8. Zalecenia IRU (międzynarodowej Unii Transportu Drogowego) w zakresie prawidłowego załadunku pojazdów.
Zalecenia dotyczące przewozów uniwersalnych, przewozów kontenerów pojazdami uniwersalnymi, przewozów drewna, przewozów ładunków o znacznej długości, przewozów pojazdów, przewozów płyt i bębnów, przewozów ładunków masowych, przewozów towarów paczkowanych (drobnicy) oraz palet.

9. Ćwiczenia
Ocena błędów w załadunku pojazdu. Szablon do oceny prawidłowości załadunku pojazdu.
Na szkoleniu dowiesz się:
1. Co mówi prawo na temat załadunku pojazdu i mocowania na nim przewożonych towarów?
2. Jakie siły działają na ładunek w czasie ruchu pojazdu i co one mogą spowodować?
3. Jak ustalić środek ciężkości ładunku na pojeździe?
4. Co to jest plan załadunku pojazdu i w jaki sposób przeciwdziałać przekroczeniu obciążania osi pojazdu ponad normy dopuszczalne?

5. Jak prawidłowo zamocować ładunek na pojeździe, w jaki sposób dobrać elementy mocujące i jak obliczyć ich minimalną ilość, aby unieruchomić ładunek na skrzyni ładunkowej pojazdu?
6. Jakie są ograniczenia w ładowaniu pojazdu?
7. O zaleceniach Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego w zakresie prawidłowego ładowania pojazdu.

Termin szkolenia: 09.05.2007 r.

Miejsce zajęć: Warszawa, sala wykładowa Centrum Finansowe Puławska, ul. Puławska 15b
Koszt zajęć wynosi 560 zł + VAT i obejmuje: wykład multimedialny, materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia dla każdego uczestnika, kawa/herbata na zajęciach.

Wykładowcy: dr inż. Bogusław Madej, mgr Andrzej Sikorski

Zgłoszenia /na karcie zgłoszenia/ http://www.edukacja2001.com.pl/index.html?id=2&idw=57  należy przesłać pocztą lub faksem na numer 022 8704254

Więcej informacji: tel.(022) 870 42 98

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!