Doradca ds. Bezpieczeństwa ADR

8 maja 2007, 0:00

Na szkolenie firma ATC zaprasza wszystkie osoby z wykształceniem wyższym zainteresowane uzyskaniem świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych spełniające określone prawem wymogi.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenia w system regulacji prawnych.
2. Podstawy identyfikacji i klasyfikacji towarów niebezpiecznych.
3. Pakowanie towarów niebezpiecznych.
4. Oznakowanie sztuk przesyłki.

5. Wyłączenia w stasowaniu przepisów.
6. Kontrola przewozów.
7. Zasady odpowiedzialności za naruszania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz szkody spowodowane w związku z takim przewozem.
8. Ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich.
9. Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne.
10. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych.

11. Dobór opakowań do towarów niebezpiecznych.
12. Odpady niebezpieczne.
13. Materiały i przedmioty wybuchowe ( klasa 1 ).
14. Materiały promieniotwórcze ( klasa 7 ).
15. Pojazdy używane do przewozu towarów niebezpiecznych.
16. Załadunek i rozładunek.
17. Dokumenty wymagane podczas przewozu, w szczególności.

18. Szkolenie kierowców oraz innych osób związanych z przewozem.
19. Przewóz w cysternach.
20. Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych: ratownictwo techniczne i chemiczne.

Ukończenie warsztatów potwierdzone będzie imiennym zaświadczeniem wydanym przez ATC oraz po zdaniu egzaminu państwowego, świadectwem doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

Czas i miejsce szkolenia:

31-05-2007r. od godz. 14:00
Ośrodek Szkoleniowy ATC w Poznaniu przy ul. Dmowskiego 85

Cena szkolenia:
1190 zł (obejmuje materiały szkoleniowe)
Cena nie obejmuje kosztów egzaminu – 400 zł.

Zgłoszenie udziału:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na adres firmy ATC czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia lub wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.atcsc.pl  

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu firma przekazuje na 3 dni przed datą rozpoczęcia.
Rezygnacje przyjmowane są tylko w formie pisemnej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
Krystyna Weber
Tel. 061 6658831
e-mail: k.weber@atcsc.pl  

Szczegółowe informacje na stronie www.atcsc.pl

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!