Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w towarze w transporcie drogowym – szkolenie

14 maja 2007, 0:00

Za co odpowiada spedytor, a za co przewoźnik? Jak składać reklamacje aby były skuteczne? Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla: handlowców, przewoźników i spedytorów, szczególnie zalecane osobom, które w firmach są odpowiedzialne za nadanie lub odbiór przesyłki oraz załatwiające reklamacje z tytułu szkód w transporcie (transport drogowy, kolejowy i lotniczy) Na wykładzie podawanych jest dużo przykładów praktycznych a sam wykład jest prowadzony z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego.

Program:
1. Umowa przewozu a umowa spedycji – podstawowe różnice i różna odpowiedzialność stron.
2. Ustawa Prawo przewozowe – zakres stosowania.
3. Konwencja CMR – zakres stosowania.
4. Przesłanki odpowiedzialności przewoźnika za szkody w substancji przesyłki.
5. Przyczyny zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w substancji przesyłki i opóźnienie w przewozie.
6. System domniemań prawnych na korzyść przewoźnika.

7. Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów.
8. Strony upoważnione do składania reklamacji: kto, kiedy i na jakiej podstawie.
9. Prawidłowy tryb zgłaszania reklamacji i rozstrzygania sporów.

Ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym i Konwencji CMR.
Ubezpieczenia: OCP i CARGO – jak je rozumieć, podstawowe „chwyty” zakładów ubezpieczeń.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania

Termin szkolenia: 12.06.2007 r. godz. 10.00 – 16.00

Koszt: 560 zł + VAT i obejmuje: wykłady, certyfikat ukończenia, materiały szkoleniowe, kawa / herbata

Miejsce szkolenia: Warszawa, sala wykładowa, Centrum Finansowe Puławska, ul. Puławska 15

Wykładowca: mgr Andrzej Sikorski

Zgłoszenia /na karcie zgłoszenia/ http://www.edukacja2001.com.pl/index.html?id=2&idw=16 należy przesłać pocztą lub faksem na numer 022 8704254
Więcej informacji tel.(022) 870 42 98

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!