System INTRASTAT – szkolenia

2 lipca 2007, 0:00

Firma J.G. Trainig zaprasza na szkolenia z zakresu:
I System INTRASTAT – podstawy prawne i zasady wypełniania deklaracji
II Praktyczne wypełnianie deklaracji INTRASTAT – warsztaty

Szczegółowy program szkoleń:

Szkolenie I System INTRASTAT – podstawy prawne i zasady wypełniania deklaracji

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy zajmują się w swoich firmach sporządzaniem deklaracji INTRASTAT – zarówno do osób, które mają już doświadczenie w tym zakresie jak również do osób, które jeszcze nie zajmowały się tym zagadnieniem.
Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych założeń prawnych systemu INTRASTAT, omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2007 roku a także tych, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2007 roku oraz przedstawienie zasad wypełniania deklaracji w przywozie i wywozie.

Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie. Dzięki temu każdy uczestnik, niezależnie od poziomu zaawansowania, ma możliwość omówienia swoich problemów i wątpliwości, związanych z tematem szkolenia, z wykładowcą.
Na zakończenie zajęć przewidziano dodatkową godzinę konsultacji dla chętnych.

Termin: 12.07.2007, czwartek

Program szkolenia:
Część I, godz. 10.00 – 15.00:
I. Funkcjonowanie systemu INTRASTAT w latach 2004-2006:
1. Najczęściej pojawiające się problemy.

2. System upomnień.
II. Zmiany w polskim systemie INTRASTAT na 2007 rok:
1. Zmiana w przepisach prawnych UE w zakresie systemu INTRASTAT.
2. Dostosowanie polskich przepisów do regulacji prawnych UE.
3. Zmiany w zakresie podmiotowym.
4. System progów statystycznych.
5. Wykorzystanie danych finansowych do badania poprawności danych w systemie INTRASTAT.
6. Zmiany w deklarowaniu towarów w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

7. Najczęściej popełniane błędy (na bazie dotychczasowych doświadczeń).
8. Korygowanie zgłoszeń INTRASTAT – ćwiczenie.
Część II, godz. 15.00 – 16.00:
Konsultacje dla chętnych.

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0704isc  

Szkolenie II Praktyczne wypełnianie deklaracji INTRASTAT – warsztaty

Szkolenie skierowane jest do osób, które posiadają co najmniej podstawową wiedzę teoretyczną na temat wypełniania deklaracji INTRASTAT.

Celem zajęć jest zdobycie / rozwinięcie umiejętności prawidłowego wypełniania deklaracji INTRASTAT, omówienie najczęściej pojawiających się błędów i sytuacji problemowych, wyjaśnienie wątpliwości uczestników.
Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie do 10 osób. Zajęcia prowadzone są w formie mini – wykładów i ćwiczeń praktycznych, w trakcie których uczestnicy wypełniają deklaracje.

Termin: 13.07.2007, piątek, godz. 10.00 – 15.00

Program szkolenia:
1. Klasyfikowanie towarów według Nomenklatury Scalonej (CN) dla potrzeb deklaracji

INTRASTAT – ćwiczenia polegające na ustalaniu właściwych 8-znakowych kodów
Scalonej Nomenklatury (CN) dla wybranych towarów, dla których będą podane przykładowe opisy zawierające np. m.in. właściwości towarów, ich zastosowanie. Ćwiczenie będzie obejmować również praktyczne wdrażanie zasad określania ilości deklarowanych towarów.
2. Praktyczne wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego w zakresie handlu towarami z państwami członkowskimi UE – ćwiczenia polegające na wypełnianiu deklaracji INTRASTAT w przywozie i wywozie w odniesieniu do różnych warunków dostaw i rodzajów transakcji handlowych.
3. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 590,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0704ipc

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!