Zapasy w przedsiębiorstwie – szkolenie

, 6 sierpnia 2007, 0:00

Firma J.G. Training zaprasza na szkolenie: Zapasy w przedsiębiorstwie. Metody, rozwiązania i strategie logistyczne.


Szkolenie skierowane jest do pracowników operacyjnych, specjalistów oraz kierowników działów logistyki, planowania, zaopatrzenia (zakupów) a także do kierowników magazynów.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat technik, narzędzi i metod wspomagających zarządzane zapasami w przedsiębiorstwie oraz w łańcuchu logistycznym. Ponadto uczestnicy szkolenia będą mogli poznać techniki oceny i kwalifikacji dostawców pod względem utrzymywania zapasów oraz nabędą umiejętności przewidywania skutków podejmowanych decyzji w zakresie zapasów.

Program szkolenia zostanie zrealizowany w formie mini – wykładów i dyskusji grupowych, następnie przeprowadzone będą ćwiczenia utrwalające umiejętności a na zakończenie, w ostatniej fazie szkolenia, nastąpi generowanie koncepcji omawianych rozwiązań w miejscu pracy.

Termin: 23-24.08.2007, czwartek-piątek

Program szkolenia:
Dzień I, 10.30 – 16.30
1. Logistyka w przedsiębiorstwie
1.1. Podstawowe pojęcia:
1.1.1. Systemy logistyczne

1.1.2. Logistyka marketingowa
1.1.3. Rurociąg logistyczny
1.1.4. Elementy logistyki i łańcucha dostaw
2. Zarządzanie zapasami – wprowadzenie
2.1. Podstawowe pojęcia:
2.1.1. Podstawowa klasyfikacja zapasów
2.1.2. Zapas obrotowy, zapas informacyjny i inne – klasyczne ujęcie
2.2. Zadania praktyczne:

2.2.1. Dyskusja: Dlaczego utrzymujemy zapasy, chociaż ponosimy koszty?
3. Logistyczna obsługa klienta
3.1. Podstawowe pojęcia:
3.1.1. Co to jest logistyczna obsługa klienta?
3.1.2. Strategie obsługi klienta
3.1.3. Wyznaczanie standardów obsługi klienta
3.1.4. Ocena opłacalności klientów
3.2. Zadanie praktyczne:

3.2.1. Studium przypadku
4. Selektywne zarządzanie zapasami
4.1. Podstawowe pojęcia:
4.1.1. Podstawowe klasyfikatory w analizie
4.1.2. Wytyczne do prowadzenia analizy
4.2. Zadania praktyczne:
4.2.1. Analiza ABC – krok po kroku
4.2.2. Analiza rozbudowana
Dzień II, 9.00 – 15.00

5. Elementy prognozowania
5.1. Podstawowe pojęcia:
5.1.1. Dane niezbędne do opracowania prognozy
5.1.2. Własności prognoz
5.1.3. Analiza popytu (zapotrzebowania)
5.2. Zadania praktyczne
5.2.1. Z jakim popytem mam do czynienia? Badanie zmienności popytu
5.2.2. Opracowywanie prognoz na przykładach
6. Strategie logistyczne – podstawowe informacje

6.1. Podstawowe pojęcia:
6.1.1. Wymagania poszczególnych strategii
6.2. Zadania praktyczne
6.2.1. Studium przypadku
7. Zarządzanie zapasami przez dostawców VMI (Vendor Managed Inventory)
7.1. Podstawowe pojęcia:
7.1.1. Ocena dostawcy
7.1.2. Metody inicjowania działań w ramach VMI

7.2. Zadania praktyczne:
7.2.1. Pomiar efektywności współpracy z dostawcą
7.2.2. Studium przypadku
8. Panel dyskusyjny – pytania, problemy, omawianie indywidualnych przypadków

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)

Cena: 1350,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch I i II dnia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0704zpl

 

Komentarze

Brak komentarzy