Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie

13 sierpnia 2007, 0:00

30-31.08.2007 r. w Warszawie firma ABC Akademia organizuje szkolenie „Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie”.

Szkolenie adresowane jest do menedżerów wyższego i średniego szczebla kierowniczego przedsiębiorstw nietransportowych (zwłaszcza produkcyjnych, dystrybucyjnych i handlowych) oraz ich pracowników, którzy podejmują decyzje związane z organizacją transportu, w tym kontaktami z przewoźnikami, kontrolą efektywności przebiegu procesu transportowego oraz gospodarowaniem taborem.

Szkolenie prowadzone w formie wykładów i wspólnych dyskusji uzupełniane będzie ćwiczeniami mającymi na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu zarządzania transportem.

Celem szkolenia jest:
Przygotowanie do strategicznego i taktycznego zarządzania transportem i taborem w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów i podejmowania najczęstszych decyzji spotykanych w tym obszarze zarządzania.

Wyposażenie słuchaczy w narzędzia i metody analizy jakościowej i ilościowej.
Wzbogacenie praktycznej wiedzy menedżerskiej w obszarze zarządzania transportem oraz stworzenie podbudowy teoretycznej dla tej wiedzy.

Program szkolenia
Dzień 1
10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 12:00
1. Rynek usług transportowych
a) Aktualna sytuacja

b) Tendencje rozwojowe
2. Polityka transportowa Polski i UE
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:45
3. Wskaźniki oceny efektywności transportu
a) Prezentacja zestawu wskaźników pozwalających na kompleksową ocenę efektywności transportu
b) Przykładowe wartości poszczególnych wskaźników

c) Metodyka obliczania wybranych wskaźników – ćwiczenia
4. Benchmarking
a) Istota, rodzaje oraz wady i zalety
b) Przebieg analiz benchmarkingowych
14:45 – 15:30 Przerwa na obiad
15:30 – 17:00
5. Outsourcing w transporcie
a) Istota, rodzaje oraz wady i zalety

b) Problem do or buy – metoda analizy punktowej, metoda MoB – ćwiczenia
6. Wybór przewoźnika
a) Najczęściej stosowane kryteria oceny przewoźników
b) Zastosowanie metody analizy punktowej
c) Zastosowanie metod analizy wielokryterialnej

Dzień 2
9:00 – 10:30

7. Proces transportowy
a) Przebieg
b) Potencjalne usprawnienia
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 13:15
8. Strategiczne zarządzanie taborem
a) Wymiana pojazdów – formy pozyskiwania pojazdów, praktyczne wytyczne w zakresie prawidłowej polityki wymiany pojazdów

b) Liczebność pojazdów
9. Koszty transportu
a) Tradycyjny rachunek kosztów w działalności transportowej
b) Zasobowe ujęcie kosztów w działalności transportowej
13:15 – 14:00 Przerwa na obiad
14:00 – 15:30
10. Koszty transportu

a) Struktura kosztów transportu;
b) Metody kalkulacji kosztów klienta w transporcie;
c) Wpływ kosztów obsługi transportowej na rentowność klienta;
d) Systemy ABC/M w zarządzaniu kosztami logistyki przedsiębiorstw;
e) Metody obniżania kosztów transportu własnego.
11. Podsumowanie i dyskusja

Prowadzący: dr inż. Adam Redmer

Miejsce: Szkolenie odbędzie się w Centrum Finansowym Puławska, na ul. Puławska 15 w Warszawie (10-15 min od Dworca Centralnego).

Koszt:
Zgłoszenie udziału do 20. sierpnia 2007 r. – 1190 zł + 22% VAT (1451,80 zł)
Zgłoszenie udziału po 20. sierpnia 2007 r. – 1390 zł + 22% VAT (1695,80 zł)

Uwaga!!!
Przy zgłoszeniu dwóch osób na szkolenie uczestnictwo dla trzeciej osoby jest bezpłatne.

Liczba miejsc jest ograniczona. Ostateczny termin zgłoszenia udziału w szkoleniu mija 28. sierpnia 2007 r.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.akademiamenedzera.pl/p_images/pliki/ffbbe80576.doc

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!