Prognozowanie w logistyce – szkolenie

20 sierpnia 2007, 0:00

13-14.09.2007 r. w Warszawie firma Akademia Menedżera organizuje szkolenie: Prognozowanie w logistyce.

Prognozowanie to temat tabu w większości przedsiębiorstw. Większość menedżerów tworzy plany działalności w oparciu o własną intuicję, wyrobioną przez lata doświadczeń. Większość z nich kieruje się przekonaniem, że „po co prognozować, skoro tworzone prognozy się nie sprawdzają”. Rzadko kiedy próbuje się dochodzić przyczyn niedokładności tworzonych prognoz. A przecież prognozy odgrywają bardzo istotną rolę w działalności nie tylko działu sprzedaży, ale przede wszystkim logistyki. Może więc warto poznać metody ich wyznaczania i zwiększania ich trafności?
Zajęcia prowadzone w formie wykładu i wspólnych dyskusji, uzupełniane praktycznymi zadaniami własnymi realizowanymi przez uczestników oraz symulacją współpracy partnerów w łańcuchu logistycznym.

Szkolenie skierowane jest do menedżerów średniego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką, prognozowaniem i planowaniem przepływów materiałowo – produktowych w przedsiębiorstwie.

Cele szkolenia
Zapoznanie uczestników z metodami ilościowymi i jakościowymi tworzenia prognoz sprzedaży, wykorzystaniem prognoz w działalności logistycznej przedsiębiorstwa oraz koncepcją usprawniania procesu prognozowania przez współdziałanie w łańcuchu logistycznym.

Program szkolenia:
DZIEŃ PIERWSZY (10:30 – 16:30)
1. Współpraca logistyki i marketingu
a) Logistyka a marketing – co nas łączy a co dzieli?

b) Planowanie logistyczne i planowanie marketingowe
c) Logistyczne wsparcie dla działań marketingowych
2. Istota tworzenia prognoz w planowaniu marketingowym
3. Prognozowanie sprzedaży przez przedsiębiorstwo
a) Istota prognozowania
b) Etapy prognozowania
c) Jakość prognozy – błąd prognozy.
d) Wstępna analiza danych
4. Metody prognozowania

a) Metody jakościowe / heurystyczne
b) Metody prognozowania szeregów czasowych
c) Metody prognozowania przyczynowo – skutkowego
5. Wyznaczanie prognoz przy wykorzystaniu modeli ilościowych
a) Prognozowanie sprzedaży produktu sezonowego
b) Prognozowanie sprzedaży produktu o charakterze stacjonarnym
c) Prognozowanie sprzedaży produktu z tendencją rozwojową (wzrostem lub spadkiem)

DZIEŃ DRUGI (10:00 -16:30)
6. Wykorzystanie prognoz w logistyce
a) Prognozy w planowaniu potrzeb materiałowych
b) Prognozy w zarządzaniu zapasami
c) Prognozy w planowaniu potrzeb dystrybucyjnych
7. Współdziałanie przedsiębiorstw w obszarze planowania i prognozowania
a) Symulacyjna gra logistyczna
b) Omówienie uzyskanych wyników i wnioski końcowe

8. Koncepcja CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment)
a) Na czym polega koncepcja CPFR
b) Zasady wdrażania i funkcjonowania koncepcji CPFR
c) Czynniki stymulujące i bariery wdrożenia CPFR
9. Podsumowanie i dyskusja

Prowadzący: Agnieszka Tubis

Miejsce

Szkolenie odbędzie się w Centrum Finansowym Puławska, na ul. Puławska 15 w Warszawie (10-15 min od Dworca Centralnego).

Koszt
Zgłoszenie udziału do 31. sierpnia 2007r. 1590 zł +22% VAT (1939,80 zł)
Zgłoszenie udziału po 31. sierpnia 2007r. 1790 zł +22% VAT (2183,80 zł)

Uwaga: Przy zgłoszeniu dwóch osób na szkolenie uczestnictwo dla trzeciej osoby jest bezpłatne.
Liczba miejsc jest ograniczona.


Ostateczny termin zgłoszenia udziału w szkoleniu mija 11 września 2007 r.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.akademiamenedzera.pl/p_images/pliki/f34aa707e0.doc

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!