Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w towarze w transporcie drogowym: krajowym i międzynarodowym – szkolenie

7 września 2007, 0:00

Za co odpowiada spedytor, a za co przewoźnik? Jak składać reklamacje aby były skuteczne? Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla: handlowców, przewoźników i spedytorów, szczególnie zalecane osobom, które w firmach są odpowiedzialne za nadanie lub odbiór przesyłki oraz załatwiające reklamacje z tytułu szkód w transporcie (transport drogowy, kolejowy i lotniczy) Na wykładzie podanych zostanie dużo przykładów praktycznych a sam wykład jest prowadzony z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego.

Program szkolenia:
Umowa przewozu a umowa spedycji – podstawowe różnice i różna odpowiedzialność stron.
Ustawa Prawo przewozowe – zakres stosowania.
Konwencja CMR – zakres stosowania.
Przesłanki odpowiedzialności przewoźnika za szkody w substancji przesyłki.
Przyczyny zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w substancji przesyłki i opóźnienie w przewozie.

System domniemań prawnych na korzyść przewoźnika.
Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów.
Strony upoważnione do składania reklamacji: kto, kiedy i na jakiej podstawie.
Prawidłowy tryb zgłaszania reklamacji i rozstrzygania sporów.
Ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym i Konwencji CMR.
Ubezpieczenia: OCP i CARGO – jak je rozumieć, podstawowe "chwyty" zakładów ubezpieczeń.

Dyskusja – odpowiedzi na pytania

Najbliższy termin szkolenia: 21.09.2007 r. godz. 10.00 – 16.00

Miejsce szkolenia: Warszawa, sala wykładowa Centrum Finansowe Puławska, ul. Puławska 15 – kliknij aby dowiedzieć się więcej

Koszt: 560 zł – obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, kawa / herbata

Wykładowca: mgr Andrzej Sikorski

Zgłoszenia (na karcie zgłoszenia) należy przesłać pocztą lub faksem na numer 022 8704254 – w przypadku pytań uprzejmie prosimy o telefon na numer: 022 8704298

 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!