Trzy szkolenia we wrześniu

17 września 2007, 0:00

Firma J.G. Training organizuje we wrześniu następujące szkolenia:
I Czas pracy kierowców – problemy praktyczne
II Warunki dostaw INCOTERMS 2000 oraz konwencja wiedeńska
III Transport i spedycja międzynarodowa – umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR.

Szczegółowy program szkoleń:

Szkolenie I Czas pracy kierowców – problemy praktyczne

Celem szkolenia jest:
– przedstawienie uregulowań prawnych i ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących czasu pracy kierowców,
– omówienie zasad prawidłowego zastosowania wspomnianych regulacji w praktyce,
– omówienie i analiza przypadków z praktyki zawodowej uczestników, pod kątem właściwego zastosowania przepisów prawnych.

Termin: 25.09.2007, wtorek, godz. 10.00-16.00
Program szkolenia:
1. Unormowania prawne.
2. Normy czasu pracy, jazdy i odpoczynku.
3. Użytkowanie analogowych urządzeń pomiarowych oraz wykresówek.
4. Użytkowanie tachografów cyfrowych – obowiązki przedsiębiorcy i kierowców.
5. Obowiązki związane z wypełnianiem zaświadczeń oraz ręcznym wypełnianiem wykresówek.

6. Odpoczynki tygodniowe oraz rekompensaty skróceń odpoczynków.
7. Dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej transportu drogowego.
8. Sankcje za naruszenia norm czasu jazdy, postoju oraz stosowania urządzeń rejestrujących.
9. Panel dyskusyjny – przykłady, analiza przypadków, pytania.

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0706cpt  

Szkolenie II Warunki dostaw INCOTERMS 2000 oraz konwencja wiedeńska

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zawierają umowy kupna – sprzedaży w relacjach międzynarodowych (eksport, import, transakcje wewnątrzwspólnotowe) oraz osób obsługujących takie transakcje.

Omawiane zagadnienia będą poparte licznymi przykładami, jest przewidziany czas na odpowiedzi na pytania uczestników, analizę przypadków, dyskusję i konsultacje.

Termin: 26.09.2007, środa, godz. 10.00-16.00

Program szkolenia:
1. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja wiedeńska)
– zakres stosowania
– co to jest i jakie warunki musi spełniać oferta

– typy ofert: odwołalna, nieodwołalna
– kiedy umowa kupna-sprzedaży jest skutecznie zawarta
– obowiązki sprzedającego
– obowiązki kupującego
– środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy
– przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru
2. Warunki dostaw – INCOTERMS 2000
– zastosowanie reguł handlowych (INCOTERMS, RAFT, COMBITERMS) w handlu zagranicznym:
– w eksporcie i imporcie

– analiza poszczególnych grup formuł:
a/ grupa E – EXW
b/ grupa F – FCA, FAS, FOB
c/ grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP
d/ grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
– ubezpieczenia CARGO w INCOTERMS 2000
– reguły handlowe a umowa przewozu i umowa spedycji
– wybrana reguła handlowa a wartość celna towaru

3.Panel dyskusyjny – pytania, problemy, przykłady, konsultacje

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0705kwt  

III Transport i spedycja międzynarodowa – umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR


Termin: 27.09.2007, czwartek, godz. 10.00-16.00

Program szkolenia:
1. Umowa spedycji a umowa przewozu: podobieństwa, różnice pułapki.
Dokumenty przewozowe i spedycyjne: zlecenie przewozowe, zlecenie spedycyjne, listy przewozowe: drogowy CMR, kolejowy CIM, lotniczy AWB, konosament morski (B/L), zaświadczenie spedytora FIATA FCR inne.
2. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
3. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym
– rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora)

– specyfika, różnice, pułapki
– wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
– rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
– rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
– ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000
– instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
– praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej

– i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.
4. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
– zakres stosowania
– pojęcie osoby uprawnionej
– podstawowe czynności, prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
– relacje przewoźnika i spedytora z "osobą uprawnioną
– reklamacja – jak to robić prawidłowo

5. Transport samochodowy po przystąpieniu Polski do UE
6. Panel dyskusyjny – pytania, problemy, przykłady, konsultacje

Miejsce: sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Cena: 550,00 PLN brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy: http://www.jgt.pl/index.php?strona=eform&kod_szkol=0705tst

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!