Transport drogowy materiałów niebezpiecznych – szkolenie

19 października 2007, 0:00

Firma Akademia Dashofera zaprasza na szkolenie: Transport drogowy materiałów niebezpiecznych.

Program:

1. Podstawowe regulacje prawne:
• Krótkie omówienie Umowy ADR,
• Omówienie przepisów prawnych krajowych (Ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych + rozporządzenia),
• Omówienie zmian w przepisach – Nowa Umowa ADR 2007-2009.

2. Obowiązki uczestników przewozu.
• Obowiązki uczestników + dodatkowe wymagania dla załogi pojazdu.
3. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych:
• Karta charakterystyki materiału niebezpiecznego; certyfikat klasyfikacyjny,
• Omówienie najważniejszych danych klasyfikacyjnych -nr UN, klasa, grupa pakowania, kod klasyfikacyjny, nr rozpoznawczy zagrożenia, wzorce nalepek, najistotniejsze przepisy szczególne.

4. Znakowanie sztuk przesyłek i opakowań.
5. Znakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
6. Dokumenty w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych:
• Dokładne omówienie dokumentu przewozowego, instrukcji pisemnych dla kierowców, pozostała dokumentacja

Uczestnicy:

Program zajęć skierowany jest do osób pracujących w firmach, które:
– importują lub produkują materiały niebezpieczne,
– magazynują materiały niebezpieczne,
– przewożą materiały niebezpieczne,
– dokonują czynności załadunku/rozładunku/przeładunku materiałów niebezpiecznych,
– zlecają ładunki (spedycje).

Cel seminarium:

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych, przedstawienie dokumentacji wymaganej przy tego rodzaju przewozach oraz wyjaśnienie z naszym ekspertem – wykładowcą wszelkich wątpliwości w tym zakresie. Seminarium przygotowane jest w oparciu o umowę ADR 2005-2007!

UWAGA !
Dla chętnych uczestników seminarium firma organizuje po zajęciach krótki test – do jego zaliczenia wystarczą materiały szkoleniowe i wiedza nabyta podczas seminarium. Będzie on podstawą do otrzymania zaświadczenia o odbyciu szkolenia ogólnego, wymaganego przepisami Umowy ADR, sygnowanego przez naszego uprawnionego wykładowcę.

Referent – Sylwia Maliszewska

Koszt uczestnictwa:
549.00 PLN + 22%VAT
dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium

Terminy:
do wyboru Miejsce Godziny Kod seminarium Zgłoszenie
06.11.2007 (wtorek) Warszawa
Centrum Konferencyjne 9.30 – 16.30 8LON02

Formularz zgłoszeniowy: http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&kod=8LON02&z

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!