Optymalizacja w zarządzaniu zapasami i Cło i podatek akcyzowy – obrót towarowy we Wspólnocie

27 października 2007, 0:00

Firma ABC Sikorski zaprasza na następujące szkolenia:
I Optymalizacja w zarządzaniu zapasami
II Cło i podatek akcyzowy – obrót towarowy we Wspólnocie

Szczegóły dotyczące szkoleń:

I Optymalizacja w zarządzaniu zapasami

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat technik, narzędzi i metod wspomagających zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie oraz w łańcuchu logistycznym.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy
Zarządzanie zapasami – wprowadzenie
– Zapas zabezpieczający, zapas informacyjny i inne – klasyczne ujęcie
– Zapasy nieuzasadnione – co z nimi zrobić??
Logistyczna obsługa klienta
– Strategie obsługi klienta
– Wyznaczanie standardów obsługi klienta
Selektywne zarządzanie zapasami

– Wytyczne do prowadzenia analizy
– Analiza ABC, XYZ – krok po kroku
Elementy prognozowania
– Jakość prognoz: błąd prognozy, trafność prognozy i jej dopuszczalność
– Z jakim popytem mam do czynienia? Badanie zmienności popytu
– Opracowywanie prognoz na przykładach
Dzień drugi
Polityka planowania dostaw
– Wybór dostawcy – jeden czy wielu? Gra decyzyjna

– Wariantowe rozwiązania systemów zamawiania
Kiedy składać zamówienia? – gra decyzyjno-kalkulacyjna
Efekt „Bicza Forestera” – jak go ograniczyć?
Usprawnianie logistyki w przedsiębiorstwie
– Problemy i przezwyciężanie problemów
– Gra decyzyjna

Symulacyjna gra logistyczna

Najbliższy termin szkolenia: 07-09.11.2007 r.
Przyjazd 06/11/2007 na kolację, wyjazd 09/11/2007 po obiedzie.

Miejsce szkolenia: Zakopane, hotel o wysokim standardzie (pokoje 2-osobowe z łazienką, TV), dokładne miejsce szkolenia zostanie podane 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Koszt: 1710 zł – obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, imprezy towarzyszące, wykłady, materiały szkoleniowe, kawa / herbata, certyfikat ukończenia.

Zgłoszenia (na karcie zgłoszenia – http://www.edukacja2001.com.pl/index.html?id=2&idw=75 )  należy przesłać pocztą lub faksem na numer 022 8704254

II Cło i podatek akcyzowy – obrót towarowy we Wspólnocie

Stosowanie przepisów celnych i podatkowych w przywozie i wywozie towarów z/do Krajów trzecich i w wymianie wewnątrzwspólnotowej.

Program szkolenia:
Wprowadzenie-podstawowe określenia: eksport i import towarów wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów
1. Aktualne przepisy wspólnotowe dot. Obrotu towarowego między Państwami Członkowskimi UE i krajami trzecimi: ujednolicony tekst rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ogólne zasady dot. Wymiany towarowej z krajami trzecimi w świetle zmienionych przepisów rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawiających przepisy w celu wykonania rozporządzenia (EWG) nr 2913/92

2. Wyprowadzenie towarów z wspólnotowego obszaru celnego i terytorium kraju do krajów trzecich: przepisy prawa celnego wspólnotowego (Wspólnotowy Kodeks Celny i rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania Wspólnotowego Kodeksu Celnego) i krajowego oraz przepisy podatkowe stosowane wobec towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z obszaru celnego Wspólnoty i terytorium kraju, wywóz ostateczny i eksport towarów w przepisach prawa celnego ustawy od towarów i usług oraz obowiązki osób dot. Wywozu (eksportu) potwierdzenie wywozu towarów w UC wyprowadzenia/ wyjścia system kontroli eksportu ECS
3. Zgłoszenie celne towarów od procedury celnej:

Instrukcja Wypełniania i Stosowania Dokumentu SAD wersja 1.9 ze zmianami, umieszczenie towarów pod procedurą celną i obowiązki zgłaszającego, Praktyczne przygotowanie zgłoszenia celnego do procedury celnej wg Instrukcji Wypełniania i Stosowania Dokumentu SAD:
– w procedurze zwykłej
– w procedurze uproszczonej przeglądarka taryfowa Systemu ISZTAR2- polska wersja TARIC, status upoważnionego przedsiębiorcy AEO
4. System podatku akcyzowego:
obowiązek podatkowy
podstawa opodatkowania
deklaracja podatkowa
5. Wyroby akcyzowe

wyroby akcyzowe zharmonizowane
stawki akcyzy
zwolnienia od akcyzy
6. Procedura zawieszenia poboru akcyzy
7. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec, niezarejestrowany handlowiec oraz na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego: dokument ADT i UDT
8. Zabezpieczenie akcyzowe
9. Numer podatkowy podatnika akcyzy baza podatników akcyzy
10. Obrót wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą zwrot akcyzy

11. Szczególny nadzór podatkowy
12. Transakcje dokonywane w składzie podatkowym obroty w kraju sprzedaż na eksport wyrobów akcyzowych zharmonizowanych dokonywany przez podmiot inny niż producent wyrobu
13. Transakcje wewnątrzwspólnotowe:
dostawa wewnątrzwspólnotowa przy zawieszonej akcyzie
nabycie wewnątrzwspólnotowe przy zawieszonej akcyzie
dostawa wewnątrzwspólnotowa przy zapłaconej akcyzie

Podsumowanie szkolenia i udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania.

Najbliższy termin szkolenia: 07-09.11.2007 r.
Przyjazd 06/11/2007 na kolację, wyjazd 09/11/2007 po obiedzie.

Miejsce szkolenia: Zakopane, hotel o wysokim standardzie (pokoje 2-osobowe z łazienką, TV), dokładne miejsce szkolenia zostanie podane 7 dni przed jego rozpoczęciem

Koszt: 1710 zł – obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, imprezy towarzyszące, wykłady, materiały szkoleniowe, kawa / herbata, certyfikat ukończenia

Zgłoszenia (na karcie zgłoszenia – http://www.edukacja2001.com.pl/index.html?id=2&idw=79 )  należy przesłać pocztą lub faksem na numer 022 8704254

Więcej informacji: 022 8704298

 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!