Szkolenia: „Warsztaty logistyczne” i „Nowa ustawa o podatku akcyzowym”

2 listopada 2007, 0:00

Firma ABC Sikorski zaprasza na następujące szkolenia:
I Warsztaty logistyczne

II Nowa ustawa o podatku akcyzowym – omówienie planowanych zmian do akcyzy od 1 stycznia 2008 r.

Szczegóły dotyczące szkoleń:

I Warsztaty logistyczne
Program szkolenia:

1. Zasady prawidłowego załadunku pojazdów
1.1 Część teoretyczna
– Przepisy dotyczące mocowanie ładunków, zakresy obowiązków i zasady techniczne,
– Krajowe i międzynarodowe normy techniczne dotyczące mocowania ładunków,
– Inne źródła informacji (np. normy branżowe)
– Prawa fizyki, ciężary i siły,

– Odpowiedzialność osób organizujących lub wykonujących operacje transportowe,
– Podstawowe zasady i sposoby mocowania ładunków oraz
– Osprzęt mocujący, jego cechy i przeznaczenie.
1.2 Cześć praktyczna
Prezentacja wymagań w zakresie mocowania poszczególnych rodzajów ładunków:
– (Uwaga – zakres szkolenia jest dostosowany do szczegółowego zapotrzebowania)

– ładunki drobnicowe na paletach lub podobnych urządzeniach ładunkowych,
– znormalizowane kontenery ładunkowe, np. kontenery drobnicowe, kontenery na kołach,
– maszyny samobieżne (dźwigi samojezdne, pompy do betonu, ciężarówki na odpady, betoniarki),
– kontenery i nadwozia wymienne,
– wszelkie ładunki załadowywane bezpośrednio na ciężarówkę (ładunki niepaletyzowane),
– piętrzenie ładunków,
– wszelkie ładunki, w wypadku, których problemy wynikają z ich kształtu (np. beczki, role, rury, worki itp.)

– drewno (drewno długie i tarcica),
– ładunki ponadgabarytowe (np. łodzie, belki drewniane i betonowe),
– arkusze (blacha, szkło, beton) przewożone w pozycji pionowej, z niewielkim odchyleniem od pionu i w pozycji poziomej,
– ładunki płynne i półpłynne (np. proszek),
– ładunki zwisające,
– zwierzęta,
– pojazdy,
– dokonywanie dokładnych obliczeń na potrzeby mocowania ładunków,

– przewóz ładunków ciężkich,
– plan rozmieszczenia ładunku,
– normy dotyczące projektu, konstrukcji pojazdu oraz jego wyposażenia pod kątem podejmowania decyzji o zakupie pojazdu,
2. Warunki dostaw – INCOTERMS 2000
Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
Analiza poszczególnych grup formuł:
a/ grupa E – EXW

b/ grupa F – FCA, FAS, FOB
c/ grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP
d/ grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
INCOTERMS 2000 a ubezpieczenia
INCOTERMS 2000 a umowa przewozu i umowa spedycji
Wpływ zastosowanej formuły na wartość celną towaru
3. Spedycja w transakcji międzynarodowej
– umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki

– umowa spedycji wg Kodeksu cywilnego (obowiązki stron, odpowiedzialność, zleceniodawcy, odpowiedzialność spedytora, prawidłowy tryb reklamacji)
– podstawowe dokumenty spedycyjne (zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, bordereau, nota bukingowa, FCA, FCR, Konosament FIATA FBL, inne)
– ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
– rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora
4. Umowa przewozu
Prawo przewozowe i Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)
– pojęcie „osoby uprawnionej”

– prawa i obowiązki: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
– list przewozowy i jego funkcje: dowodowa, legitymacyjna, instrukcyjna
– jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR
– najczęściej popełniane błędy w listach przewozowych
– relacje przewoźnika i spedytora z „osobą uprawnioną”
– dokładne omówienie procesu reklamacji
5. Ubezpieczenie w transporcie

– rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
– wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
– rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
– rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
– instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
– praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.

Najbliższy termin szkolenia: 14-16.11.2007 r.
Przyjazd 13/11/2007 na kolację, wyjazd 16/11/2007 po obiedzie.

Miejsce szkolenia: Zakopane, hotel o wysokim standardzie (pokoje 2-osobowe z łazienką, TV), dokładne miejsce szkolenia zostanie podane 7 dni przed jego rozpoczęciem

Koszt: 1710 zł – obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, imprezy towarzyszące, wykłady, materiały szkoleniowe, kawa / herbata, certyfikat ukończenia.

Wykładowcy:

Marek Różycki
mgr Andrzej Sikorski

Zgłoszenia (na karcie zgłoszenia – http://www.edukacja2001.com.pl/index.html?id=2&idw=80 ) należy przesłać pocztą lub faksem na numer 022 8704254

II Nowa ustawa o podatku akcyzowym – omówienie planowanych zmian do akcyzy od 1 stycznia 2008 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów nowej ustawy o podatku akcyzowym, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Szkolenie ma również na celu wskazanie możliwości optymalizacji podatkowej oraz uniknięcie ryzyka podatkowego.

Program szkolenia:
1. Ogólne zasady stosowania podatku akcyzowego w myśl dyrektyw unijnych, w tym m.in.:
– przybliżenie ogólnych postanowień przepisów Dyrektywy Rady 92/81/EWG z dn. 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od olejów mineralnych oraz Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji< wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej;

– omówienie wybranych obszarów niezgodności przepisów ustawy o podatku akcyzowym z dyrektywami unijnymi i ich wpływ na rozliczenie podatku w Polsce.
2. Omówienie nowych definicji, w tym m.in.: wyroby akcyzowe, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy, ubytki wyrobów akcyzowych, sprzedaż, podmiot zużywający, podmiot pośredniczący).
3. Klasyfikacja CN – podstawa klasyfikacyjna do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
4. Omówienie nowego przedmiotu opodatkowania podatkiem akcyzowym, w tym m.in. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego oraz sprzedaż przez podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego handlowca wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy podmiotowi zużywającemu.

5. Omówienie nowych momentów powstania obowiązku podatkowego, w tym m.in.: obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów akcyzowych przez podmiot pośredniczący.
6. Omówienie nowej definicji podatnika podatku akcyzowego, w tym m.in. Podatnik w przypadku usługowych składów podatkowych.
7. Omówienie nowych zasad składania deklaracji podatkowych oraz terminów płatności akcyzy, w tym m.in.:
– deklaracje ogólne i deklaracje w przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.
– składane i zarejestrowani handlowcy.

8. Omówienie nowych zasad rozliczania zwolnień z podatku akcyzowego, w tym m.in.:
– przeniesienie zwolnień do ustawy;
-zmiana katalogu zwolnień;
– zmiana warunków zwolnień.
pojęcie podmiotu pośredniczącego.
9. Omówienie nowej procedury zawieszenie poboru akcyzy, w tym m.in.:
– nowy zakres stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy;

– nowy zakres zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy;
– przybliżenie warunków do korzystania z procedury.
10. Omówienie nowych zasad uruchamiania i prowadzenia składów podatkowych, w tym m.in.: składy podatkowe producenckie i magazynowe.
11. Omówienie zmian w instytucji zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca.
12. Omówienie zmian w zakresie zabezpieczenia akcyzowego.
13. Omówienie zmian do procedury przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.

14. Omówienie nowych zasad rozliczania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalne norm zużycia wyrobów akcyzowych.
15. Wyroby energetyczne i energia elektryczna – omówienie nowych definicji i zasad opodatkowania, w tym m.in.: przeniesienie stawek do ustawy.
16. Napoje alkoholowe – omówienie nowych definicji i zasad opodatkowania, w tym m.in.: przeniesienie stawek do ustawy.
17. Omówienie zmian w obowiązkach oznaczania znakami akcyzy.
18. Omówienie zmian do szczególnego nadzoru akcyzowego.

19. Omówienie przepisów przejściowych i końcowych.
20. Pytania uczestników. Konsultacje

Najbliższy termin szkolenia: 16.11.2007 r.

Miejsce szkolenia: Warszawa, sala wykładowa Centrum Finansowe Puławska, ul. Puławska 15

Koszt: 560 zł – obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, kawa / herbata, certyfikat ukończenia.

Wykładowca: Michał Zwyrtek
Zgłoszenia (na karcie zgłoszenia – http://www.edukacja2001.com.pl/index.html?id=2&idw=73 ) należy przesłać pocztą lub faksem na numer 022 8704254

Więcej informacji: 022 8704298 

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

127.255.255.*, 14 grudnia 2008, 0:00 0 0

czy prowadzicie szkolenia w zakresie rozcienczalniki na bazie alkoholu etylowego skazonogo alkohol.izopropyl.3% i 10% - akcyzy,zwolnienia od akcyzy - jak prawidlowo prowadzic hurtownie z w/w towarem?

Odpowiedz