Czas pracy kierowców

9 listopada 2007, 0:00

Firma ABC Sikorski zaprasza na szkolenie na temat:
Czas pracy kierowców – Najważniejsze zmiany legislacyjne w 2007 roku dotyczące transportu – z uwzględnieniem dyrektyw europejskich.

Wiele firm nie tylko transportowych zatrudnia kierowców, których czas pracy regulują odrębne przepisy, stosowanie ich w wielu przypadkach budzi wątpliwości. Począwszy od 11 kwietnia 2007 r. weszły w życie kolejne zmiany , które pragniemy Państwu przybliżyć oraz omówić najczęściej w praktyce występujące problemy. Znajomość ich rozwiązywania pozwoli Państwu na codzienną pracę i uniknąć sporów sądowych i przykrych konsekwencji tych sporów.
Program szkolenia:
1. Stan prawny
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego, ustawa o czasie pracy kierowców, pozostałe regulacje prawne, tym ostatnio uchwalone, definicje czasu pracy i pojęcia używane w ustawie oraz wyłączenia od stosowania tej ustawy.
2. Czas pracy kierowców

Systemy i rozkłady czasu pracy (podstawowy, równoważny system czasu pracy, przerywany czas pracy, zadaniowy system pracy, rozkłady czasu pracy).
Normy dotyczące okresów prowadzenia pojazdów, gwarantowane okresy odpoczynku kierowców ( okresy prowadzenia, przerwy w prowadzeniu, odpoczynek dzienny, odpoczynek tygodniowy, wyjątki ) i zasady opracowywania harmonogramów czasu pracy.
Dni wolne od pracy, dyżury i praca w godzinach nadliczbowych (warunki i zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych, ograniczenia i zakazy zatrudniania w godzinach nadliczbowych, zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych).
Normy prowadzenia, przerwy oraz okresy odpoczynku wynikające z umowy AETR, rozporządzeń WE Nr 3820/85 i Nr 561/2006.
Ostatnio wprowadzone zmiany w zasadach szkolenia kierowców – kogo dotyczy obowiązek ukończenia kwalifikacji wstępnej, obowiązek kierowania na szkolenia okresowe oraz zasady pokrywania kosztów.

3. Obowiązki pracodawcy
Obowiązek informacji, uzyskiwanie informacji o dodatkowym zatrudnieniu kierowcy, rozkład jazdy i wykaz obowiązków, ewidencja czasu pracy, karta kierowcy, tachografy i obowiązki z tym związane.
4. Podróże służbowe kierowców – krajowe i zagraniczne
5. Normy prowadzenia pojazdu
Przerwy w prowadzeniu i odpoczynku kierowcom zatrudnionym poza stosunkiem pracy.

6. Uprawnienia organów kontrolnych w zakresie przepisów o czasie kierowców.
7. Omówienie trudnych przypadków zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

Najbliższy termin szkolenia: 07.12.2007 r. godz. 10.00 – 16.00

Miejsce szkolenia: Warszawa, sala wykładowa Hotel Reytan, ul. T. Rejtana 6

Koszt: 560,00 zł obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, kawa/herbata, certyfikat ukończenia
Wykładowca: Adam Łoziński

Zgłoszenia:
Na karcie zgłoszenia http://www.edukacja2001.com.pl/index.html?id=2&idw=70  należy przesłać pocztą lub faksem na numer 022 8704254.

W przypadku pytań kontakt telefoniczny na numer: 022 8704298

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!