Zarządzanie logistyczne magazynem – szkolenie

7 grudnia 2007, 0:00

20-21.12.2007 r. w Warszawie ABC Akademia Sp. z o.o. organizuje szkolenie Zarządzanie logistyczne magazynem.

Opis szkolenia

Z jednej strony duża presja na minimalizację kosztów logistyki, w tym magazynowania, z drugiej zaś, bardzo wysokie oczekiwania, co do poziomu obsługi klientów powodują, że wobec pewnej sprzeczności tych celów, przed menedżerami zarządzającymi gospodarką magazynową staje trudne zadanie precyzyjnej organizacji prac magazynowych i gospodarki zapasami. Pełne wywiązanie się z tego zadania staje się możliwe dzięki wykorzystaniu narzędzi i metod analizy jakościowej i ilościowej, które wspomagając decyzje strategiczne i taktyczne w zakresie gospodarki magazynowej, pozwalają na efektywne funkcjonowaniu tego obszaru w przedsiębiorstwie.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla magazynów i działów logistyki, w tym menedżerów logistyki, którzy podejmują decyzje związane z organizacją magazynowania, w tym kontrolą efektywności przebiegu procesu magazynowego oraz gospodarowaniem zapasami w ramach własnych powierzchni magazynowych przedsiębiorstw dystrybucyjnych i handlowych, a także produkcyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu
Szkolenie prowadzone w formie wykładów i wspólnych dyskusji uzupełniane będzie ćwiczeniami mającymi na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu zarządzania magazynem i zapasami.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia prelegenta z kierowania i uczestnictwa w projektach konsultingowych z obszaru magazynowania, projektach zrealizowanych m.in. dla następujących przedsiębiorstw: Cussons Polska S.A. Warszawa, El-Centrum S.A. Poznań, Koala Sp. z o.o. Janikowo k. Poznania.

Cele szkolenia:
Przygotowanie do strategicznego i taktycznego zarządzania magazynem i zapasami w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów i podejmowania najczęstszych decyzji spotykanych w tym obszarze zarządzania.

Wyposażenie słuchaczy w narzędzia i metody analizy jakościowej i ilościowej.
Wzbogacenie praktycznej wiedzy menedżerskiej w obszarze zarządzania magazynem
i zapasami oraz stworzenie podbudowy teoretycznej dla tej wiedzy.

Program szkolenia
Dzień 1
10:00 – 17:00 Agenda
10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 – 12:00 1. Istota i znaczenie magazynowania oraz jego rola w systemach logistycznych i w łańcuchach dostaw

2. Proces magazynowania na tle procesu logistycznego:
a. Przebieg;
b. Potencjalne obszary usprawnień.
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:45 3. Fotografia dnia roboczego magazynu i bilans czasu pracy
4. Wskaźniki oceny efektywności pracy magazynu oraz analiza benchmarkingowa
a. Prezentacja zestawu wskaźników pozwalających na kompleksową ocenę efektywności pracy magazynu;
b. Metodyka obliczania wybranych wskaźników – ćwiczenia;

c. Benchmarking – istota, rodzaje, wady i zalety oraz przebieg analiz;
d. Przypadek firmy Xerox, USA.
14:45 – 15:30 Przerwa na obiad
15:30 – 17:00 5. Metoda ABC / XYZ:
a. Istota i kryteria podziału;
b. Procedura – ćwiczenia;
c. Wykorzystanie wyników w organizacji magazynowania / lokalizacji magazynowanego asortymentu;
d. Przypadek centrum dystrybucji Mercadona, Hiszpania.

Dzień 2
09:00 – 15:30 Agenda
09:00 – 10:30 6. Zarys gospodarki zapasami – cz. I:
a. Czas realizacji zamówienia;
b. Podstawowa struktura zapasów;
c. Poziom obsługi klienta – ćwiczenia;
d. Zapas bezpieczeństwa – ćwiczenia.
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 13:15 7. Znakowanie i identyfikacja magazynowanych ładunków (Ewa Siwula, Piotr Gwiazdowicz – SKK Sp. z o.o.):
a. Technologie innowacyjne:
• RFID,
• Pick by Voice (technologia głosowa).
b. System kodów kreskowych:
• Inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów kreskowych i terminali,

• Terminale przenośne w operacjach logistycznych.
13:15 – 14:00 Przerwa na obiad
14:00 – 15:30 8. Zarys gospodarki zapasami – cz. II:
a. System zamawiania oparty na przeglądzie okresowym – ćwiczenia;
b. System zamówienia oparty na przeglądzie ciągłym – ćwiczenia.
9. Podsumowanie i dyskusja

Prowadzący: dr inż. Adam Redmer

Miejsce: Szkolenie odbędzie się w Centrum Finansowym Puławska, na ul. Puławska 15 w Warszawie (10-15 min od Dworca Centralnego).

Koszt: 1490 zł + 22% VAT (1817,80 zł)

UWAGA! Promocja „2+1” Przy zgłoszeniu trzech osób na szkolenie, uczestnictwo dla trzeciej osoby jest bezpłatne.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w szkoleniu mija 18. grudnia 2007 r.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.akademiamenedzera.pl/p_images/pliki/9d9b26360e.doc  

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!