Controlling w transporcie – szkolenie

21 grudnia 2007, 0:00

14-15.01.2008 r. w Warszawie Akademia Menedżera zaprasza na szkolenie „Controlling w transporcie”.

Opis szkolenia:
Szkolenie powstało na bazie praktycznych doświadczeń zdobytych w projektach doradczych oraz wdrożeniowych prowadzonych przez firmę doradczą ABC Akademia Sp. z o.o.
Podczas szkolenia Słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z istotą controllingu, zasadami budowy nowoczesnego i zaawansowanego systemu controllingu w transporcie oraz z ogromnymi możliwościami wsparcia decyzyjnego, jakie oferuje ten system menedżerom odpowiedzialnym za transport.

Szkolenie adresowane jest do:
Menedżerów wyższego i średniego szczebla kierowniczego przedsiębiorstw nietransportowych (zwłaszcza produkcyjnych, dystrybucyjnych i handlowych) oraz ich pracowników, którzy podejmują decyzje związane z organizacją transportu, w tym kontaktami z przewoźnikami, kontrolą efektywności przebiegu procesu transportowego oraz gospodarowaniem taborem;
Menedżerów wyższego i średniego szczebla kierowniczego przedsiębiorstw transportowych oraz ich pracowników, którzy podejmują decyzje związane z organizacją transportu, kontrolą jego efektywności oraz gospodarowaniem taborem;

Analityków Transportu – pracowników Działów Transportu przedsiębiorstw, pracowników odpowiedzialnych za projektowanie systemu ewidencji danych i wykonywanie analiz w zakresie działalności transportowej przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
Udział w szkoleniu pozwala odpowiedzieć Słuchaczom na następujące pytania:
Jakie dane związane z procesem transportowym są istotne i jak je gromadzić?
Jak efektywnie analizować dane o procesie transportowym i jak wnioskować na ich podstawie?

Jak skutecznie oceniać proces transportowy oraz wykorzystywany tabor?
Jakie są podstawowe zależności kosztowe w transporcie i co decyduje o tym, że działania transportowe są mniej lub bardziej kosztochłonne?
Jakiego wsparcia informacyjnego w planowaniu, sterowaniu i kontroli procesów transportowych może udzielać nowoczesny system controllingu?
Jakie są podstawowe zasady budowy skutecznego systemu controllingu dla obszaru transportu przedsiębiorstw?

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie Słuchaczy z zasadami budowy nowoczesnego systemu controllingu, wspierającego zarządzanie transportem przedsiębiorstwa oraz z zakresem informacji, jakich może dostarczać taki system.
Celem szkolenia jest również podzielenie się ze Słuchaczami wnioskami i spostrzeżeniami wynikającymi z praktycznych zastosowań nowoczesnego systemu informacyjnego w obszarze transportu.

Program szkolenia:

Dzień 1 (10:00-17:00)
Controlling – istota i znaczenie w zarządzaniu.
Podstawowa struktura danych w transporcie – dokumentacja związana z procesem transportowym, miary i wymiary danych transportowych.
Wielowymiarowa analiza danych transportowych – ćwiczenia.

Analiza wskaźnikowa – ćwiczenia:
a. Efektywności realizacji przewozów
b. Efektywności wykorzystania taboru
c. Stanu technicznego taboru
Wybór informacji najważniejszych z punktu widzenia zarządzania transportem – diagram przyczyn i skutków oraz analiza Pareto.

Narzędzia kontroli stanu ładunków.

Dzień 2 (10:30-17:00)
Cztery zadania nowoczesnego rachunku kosztów logistyki.
Procesowy rachunek kosztów (Activity Based Costing/Management) w obszarze transportu przedsiębiorstwa:
a. Istota procesowego rachunku kosztów;
b. Działania transportowe przedsiębiorstw;

c. Kalkulacja kosztów działań transportowych oraz kosztów obsługi transportowej klientów;
Mankamenty tradycyjnego rachunku kosztów
Zasobowe ujęcie kosztów działań w obszarze transportu:
a. Istota zasobowego rachunku kosztów;
b. Pełen koszt zasobu:
• Koszty bezpośrednie zasobu:

– Koszty rodzajowe zasobu
– Koszty ekonomiczne zasobu
• Koszty pośrednie zasobu:
– Koszty zasobów współdzielonych;
– Koszty usług wewnętrznych.
ABC CK 034 – Zasobowy rachunek kosztów w Dziale Transportu firmy Dren S.A.

Podsumowanie i dyskusja.

Prowadzący:
Jarosław Śmietaniak
dr inż. Adam Redmer

Miejsce
Szkolenie odbędzie się w Centrum Finansowym Puławska, na ul. Puławska 15 w Warszawie (10-15 min od Dworca Centralnego).

Koszt

Zgłoszenie udziału do 31 grudnia 2007 r. – 1490 zł + 22% VAT (1817,80 zł)
Zgłoszenie udziału po 31 grudnia 2007 r. – 1690 zł + 22% VAT (2061,80 zł)

Promocje:
Promocja „1+1” Przy zgłoszeniu dwóch osób, dla drugiej osoby firma udziela 20% rabatu.
Promocja „2+1” Przy zgłoszeniu trzech osób na szkolenie, uczestnictwo dla trzeciej osoby jest bezpłatne.

Promocje nie łączą się.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w szkoleniu mija 10 stycznia 2008 r.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.akademiamenedzera.pl/p_images/pliki/93630cffca.doc

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!