Zasady międzynarodowego obrotu odpadami w praktyce, z uwzględnieniem zmian po 12.07.2007 r. – szkolenie

5 stycznia 2008, 0:00

Program
1. Omówienie zasad przywozu odpadów z zagranicy
a) traktat Akcesyjny
b) zgłaszający/Odbiorca

c) odpady do odzysku/unieszkodliwiania
d) nowy podział/wykaz odpadów
e) zawartość wniosku
f) zezwolenie wstępne
2. Decyzje wymagane w międzynarodowym obrocie odpadami
a) decyzja na odzysk
b) decyzja na transport
c) opłata skarbowa

3. Obieg dokumentów
a) przebieg procedury
b) terminy rozpatrywania zgłoszeń
4. Przykłady wypełnionych dokumentów
a) wypełnianie dokumentów zajęcia praktyczne
b) zadanie 1,2 (przywóz odpadów do odzysku z państw non -OECD)

c) zadanie 3,4 (przywóz odpadów do unieszkodliwiania z państw OECD)
5. Wymiana poglądów i doświadczeń oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą

Seminarium skierowane jest do:
• specjalistów ds. ochrony środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach,
• pracowników Wydziałów Ochrony Środowiska w urzędach gminy, starostwach, wojewódzkich.

• spedytorów , przewoźników międzynarodowych

Celem szkolenia jest przedstawienie od praktycznej strony zasad międzynarodowego obrotu odpadami w świetle nowych przepisów

Koszt uczestnictwa
499.00 PLN + 22%VAT

dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Termin: 22.01.2008 (wtorek)
Miejsce Warszawa, Centrum Konferencyjne, ul. Senatorska 12, I piętro

Godziny 9.30 – 16.30

Formularz zgłoszeniowy: http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&kod=9SOB01&z=

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!